2 czerwca 2017 r. - Konferencja pn. "Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze"

WFOŚiGW w Zielonej Górze zaprasza na Konferencję pn. "Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze".

Konferencja, skierowana do wszystkich zainteresowanych efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii, odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. w Diecezjalnym Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kęszycy Leśnej.

Szczegółowe informacje dotyczące spotkania znajdują się na stronie NFOŚiGW

link: http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1013,zmniejszenie-zu...