Zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura.

Lista wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny znajduje się pod poniższym linkiem

http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/ogloszone/zakonczono-etap-weryfikacj...