Konferencja regionalna pn: „Przez efektywność energetyczną do czystego powietrza”.

W dniu 4 października 2017 roku  Zielonej Górze odbyła się konferencja regionalna pn: Przez efektywność energetyczną do czystego powietrza”. Konferencja zorganizowana została  w ramach projektu pn: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz sektora mieszkaniowego.

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania na zadania z zakresu efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Konferencję otworzyła Prezes Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pani Jolanta Fedak.

W trakcie konferencji omówione zostały następujące zagadnienia:

W trakcie konferencji doradcy energetyczni udzielali indywidualnych konsultacji oraz porad.

autor: Sylwia Mazurek

 

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Galeria zdjęć: