Cztery nowe programy wsparcia

Rusza nabór wniosków na cztery nowe programy wsparcia:

  • Dotacja konkursowa do 100% na organizację otwartych gminnych, powiatowych lub wojewódzkich EKO-Festynów popularyzujących wiedzę o prawidłowym gospodarowaniu odpadami w  lokalnym środowisku. Pula środków to 90.000,- zł, możliwe wsparcie jednostkowego projektu do 10.000,- zł. Termin składania wniosków do 30 marca br. >> zobacz więcej informacji i pobierz 
  • Dotacja konkursowa do 70% na wydawnictwa ekologiczne o tematyce różnorodności biologicznej  województwa lubuskiego. Pula środków to 400.000,- zł., możliwe wsparcie jednostkowego projektu do 75.000,- zł.  Termin składania wniosków: do 30 marca br. >> zobacz więcej informacji i pobierz 
  • Dotacja do 85% w ramach Programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” dla stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, kościołów i kościelnych osób prawnych prowadzących działalność wychowawczą dla dzieci i młodzieży w obiektach przeznaczonych do całodobowego pobytu.  Pula  środków to 1.000.000,- zł. Termin składania wniosków: do 28 kwietnia br. >> zobacz  - więcej informacji
  • Pożyczka z dotacją dla samorządów i spółek wodno-ściekowych w ramach Programu „Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych”  na budowę systemów zbierania ścieków z obszarów, dla których budowa systemu kanalizacji zbiorczej jest nieefektywna.  Budżet Programu 1.500.000,- zł (dotacje) + 6.000.000,- zł (pożyczki). Środki dotacyjne możliwe do przekazania Wnioskodawcy tylko w 2017 roku. Ostateczną datą zakończenia zadania zgłoszonego do Programu jest 31.12.2018 r >> zobacz   - więcej informacji

 

Szczegółowe warunki i zasady dofinansowania – w odrębnych Programach.