„Dziennikarze dla klimatu” - piąta edycja ogólnopolskiego konkursu

„Dziennikarze dla klimatu” - piąta edycja ogólnopolskiego konkursu

fot. Konkursowa gala odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie (na zdjęciu ubiegłoroczne spotkanie).Jakie mogą być konsekwencje zmian klimatycznych dla ludzi i środowiska? Czy energetyka obywatelska może pomóc w walce z niską emisją i smogiem? Jak chronić klimat wykorzystując Odnawialne Źródła Energii? To tylko kilka z tematów publikacji w mediach, do nadsyłania których zachęcają organizatorzy kolejnej edycji prestiżowego konkursu. Łączna wartość nagród wynosi około 35 tys. złotych.

Wśród dotychczasowych laureatów konkursu są dziennikarze, których materiały ukazały się w m.in.: TVP 1, „Polsat Biznes”, „Forbes”, „Tygodniku Powszechnym”, „Gazecie Wyborczej”, radiu TOK FM, „Polityce” oraz „Wiedzy i Życiu”. Na dotychczasowe edycje kursu zgłoszono łącznie 607 prac. 

W tegorocznym konkursie nagrodami pieniężnymi uhonorowani zostaną autorzy najlepszych materiałów prasowych, telewizyjnych, radiowych i internetowych, które w ciekawy i obiektywny sposób przekazują wiedzę o klimacie i jego zmianach,a także o działaniach na rzecz jego ochrony, m.in. dzięki wykorzystaniu Odnawialnych Źródeł Energii czy technologii, które przyczyniają się do ograniczania ilości energii zużywanej przez transport czy przemysł.

Organizatorzy przewidzieli trzy nagrody (po 5 tys., 1 tys. i 500 euro) oraz nagrodę specjalną w kategorii „Czysta energia dla Polski” (2 tys. euro). Ta ostatnia będzie przyznawana po raz pierwszy. Konkurs ma uświadomić społeczeństwu, że rozwój energetyki obywatelskiej to szansa na czystą energię
w Polsce i redukcję niskiej emisji, Komisja konkursowa, oceniając nadesłane prace, weźmie pod uwagę m.in. ich poziom zgodności z tematami i celami zapisanymi w regulaminie konkursu, dziennikarską rzetelność, wiarygodność, walory edukacyjne, jakość stylu oraz trafność i oryginalność ujęcia tematu. Prace, mogą być zgłaszane do konkursu przez ich autorów, redakcje, stowarzyszenia dziennikarskie, władze uczelni i organizatorów konkursu "Dziennikarze dla klimatu”.

Do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie utwory, które zostały wyemitowane na antenie lub zostały opublikowane w mediach w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r.

Utwory wraz ze zgłoszeniem należy przesyłać za pośrednictwem witryny www.dziennikarzedlaklimatu.pl do 31 października 2017 r. (liczy się data wpłynięcia pracy i zgłoszenia do organizatora). W przypadku materiałów o większej objętości prosimy o kontakt z biurem Konkursu: biuro@dziennikarzedlaklimatu.pl

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w 20 listopada 2017 r. w Warszawie podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim. Konkurs organizowany jest przez Klub Publicystów Ochrony Środowiska EKOS przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wspólnie z Deutsche Bundesstiftung Umwelt (Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko) i przy współpracy z Ambasadą Niemiec. 
Więcej informacji na stronie www.dziennikarzedlaklimatu.pl

Regulamin i szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie www.dziennikarzedlaklimatu.pl