Beta

KONKURS dla LUBUSKICH MEDIÓW

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE W 2022 ROKU ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ O TEMATYCE PRIORYTETOWEJ:

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W OCHRONIE ŚRODOWISKA – INFORMACJA I EDUKACJA W LUBUSKICH MEDIACH

 

  1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków do Konkursu z dziedziny Edukacja Ekologiczna na realizację zadań o tematyce priorytetowej Zrównoważony rozwój w ochronie środowiska – informacja i edukacja w lubuskich mediach.
  2.  Nabór wniosków rozpoczyna się  28 marca 2022 r. i  kończy 29 kwietnia 2022 r.
  3. Celem Konkursu jest podniesienie wiedzy i świadomości społeczeństwa o gospodarowaniu zasobami środowiska poprzez zaktywizowanie mediów województwa lubuskiego do upowszechniania informacji i prowadzenia edukacji ekologicznej na temat zrównoważonego rozwoju w polskim systemie ochrony środowiska oraz źródeł i zasad finansowania tego systemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
  4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie wydawcy prasowi, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych, realizujący programy edukacyjne z zapewnieniem wydania / emisji na terenie województwa lubuskiego.
  5. Przedmiotem zadań zgłoszonych do Konkursu powinny być cyklicznie przygotowywane i publikowane / emitowane w czasie trwania Konkursu, tj. do 31.12.2022 r., publikacje prasowe w formie kolumn prasowych, audycje radiowe lub telewizyjne programy ekologiczne, kierowane do mieszkańców województwa lubuskiego, zawierające wskazana przez Fundusz tematykę nadrzędną i obejmujące swym zasięgiem obszar co najmniej jednego powiatu województwa lubuskiego.
  6. Dofinansowanie zadań wyłonionych w Konkursie nastąpi w formie dotacji bezzwrotnej na cele bieżące do 100% kosztów kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 35.000,- zł na jedno zadanie. Pula środków przewidzianych  przez Fundusz na dofinansowanie wszystkich zadań  wyłonionych w ramach Konkursu wynosi 150.000,- zł.
  7. Szczegółowy sposób postępowania konkursowego i zasady oceny, warunki realizacji  i udzielenia dotacji dla zadań wyłonionych w Konkursie określa Regulamin Konkursu i stanowiące jego integralną część załączniki, zamieszczone na stronie internetowej www.wfosiw.zgora.pl .

 

REGULAMIN Konkursu Lubuskie Media

1_regulamin_konkursu_lubuskie_media.pdf1_REGULAMIN Konkursu Lubuskie Media »

1_1_zalacznik_nr_1_do_regulaminu_warunki_konkursu.pdf1_1_Załącznik nr 1 do Regulaminu_Warunki Konkursu »

1_2_zalacznik_nr_2_do_regulaminu_kryteria_oceny_wnioskow.pdf1_2_Załacznik nr 2 do Regulaminu_Kryteria Oceny Wniosków »

1_3_zalacznik_nr_3_do_regulaminu_arkusz_kontrolny_do_okresowego_rozliczenia_zadania.xls1_3_Załącznik nr 3 do Regulaminu_ARKUSZ kontrolny do okresowego rozliczenia zadania »

Wniosek o dofinansowanie

wniosek_czesc_a_ogolna.docWNIOSEK_ Część A_ ogólna »

wniosek_b_prasa.docWNIOSEK_B_PRASA »

wniosek_b_rtv.docWNIOSEK_B_RTV »

Załączniki do wniosku o dofinansowanie w konkursie

1.wykaz_zalacznikow_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_konkursie.pdf1.Wykaz załączników do wniosku o dofinansowanie w Konkursie »

2.oswiadczenie_o_dzialalnosci_gospodarczej.pdf2.Oświadczenie o działalności gospodarczej »

3.formularz_pomoc_de_minimis_wzor_12.xls3.Formularz _pomoc de minimis_wzor »

4.wykaz_terminow_emisji_2022_radio.doc4.Wykaz_terminow_emisji_2022_RADIO »

4.wykaz_terminow_emisji_2022_telewizja.doc4.Wykaz_terminow_emisji_2022_TELEWIZJA »

4.wykaz_terminow_publikacji_2022_prasa.doc4.Wykaz_terminow_publikacji_2022_PRASA »

Dokumenty sprawozdawcze

zalacznik_nr_3_do_regulaminu_arkusz_kontrolny_do_okresowego_rozliczenia_zadania.xlsZałącznik nr 3 do Regulaminu_ARKUSZ kontrolny do okresowego rozliczenia zadania »

metryka_kolumny_prasowej.docMetryka kolumny prasowej »

sprawozdanie_okresowe_prasa.docSprawozdanie okresowe - PRASA »

metryka_audycji_radiowej.docMetryka audycji radiowej »

sprawozdanie_okresowe_radio.docSprawozdanie okresowe - RADIO »

metryka_programu_telewizyjnego.docMetryka programu telewizyjnego »

sprawozdanie_okresowe_telewizja.docSprawozdanie okresowe - TELEWIZJA »