PODŁĄCZENIA i MIKROSYSTEMY w ramach komponentu Ochrona Wód - ostatni dzień na złożenie wniosku

2016/10/31

      Od 15.07.2016 r. ruszył nabór wniosków do Programów Priorytetowych WFOŚiGW w Zielonej Górze tj.:

1. “Finansowanie budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.”

2. “Finansowanie budowy lokalnych systemów zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych”

 

Programy skierowane są do Gmin woj. Lubuskiego oraz Spółek i Zakładów Komunalnych realizujących zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w imieniu gmin.

Nabór wniosków dla powyższych Programów odbywa się do 31.10.2016 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. O przyjęciu do dofinansowania w ramach Programów decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

 

Wszystkie informacje oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdują się na naszej  stronie internetowej