Beta

Gmina Gubin buduje wodociąg

9 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i dotacji na dofinansowanie zadań pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Witaszkowo do miejscowości Sieńsk Gmina Gubin” oraz „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Grabice do miejscowości Grabice Kolonia Gmina Gubin”, realizowane przez Gminę Gubin.

W ramach zadań zaplanowano budowę sieci wodociągowej o długości 1 278,50 m i wykonanie 7 szt. przyłączy wodociągowych dla miejscowości Grabice Kolonia oraz budowę sieci wodociągowej o długości 1 867,50 m dla miejscowości Sieńsk.

Umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Zbigniew Barski – Wójt Gminy Gubin przy kontrasygnacie Zofii Rzęsistej – Skarbnika Gminy Gubin.

Koszt całkowity zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Witaszkowo do miejscowości Sieńsk Gmina Gubin” wynosi 307 536,49 zł, a koszt kwalifikowany netto wynosi 243 684,14 zł. Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 243 683,00 zł, z czego pożyczka to 194 947,00 zł, a dotacja  48 736,00 zł. Termin realizacji Zadania przypada na okres od 03.01.2018 r. do 30.11.2018 r.

Koszt całkowity zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Grabice do miejscowości Grabice Kolonia Gmina Gubin” wynosi 260 971,30 zł, a koszt kwalifikowany netto wynosi                 179 042,36 zł. Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 179 041,00 zł, z czego pożyczka to 143 233,00 zł, a dotacja  35 808,00 zł. Termin realizacji Zadania przypada na okres od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r.