Beta

Ponad milion złotych dla Gminy Bytom Odrzański

10 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański dz. Nr 1751”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański.

W ramach zadania Stacja Uzdatniania Wody w Wierzbnicy zostanie przebudowana i zmodernizowana, a mieszkańcy Gminy Bytom Odrzański będą mięli zapewnioną dostawę wody uzdatnionej o odpowiedniej jakości.

Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes WFOŚiGW oraz Jacek Sauter – Burmistrz Bytomia Odrzańskiego przy kontrasygnacie Arlety Korol – Skarbnika Gminy Bytom Odrzański.

Koszt całkowity brutto zadania wynosi 1 297 364,18 zł, a koszt kwalifikowany netto to 1 054 767,62 zł.

Wysokość udzielonej pomocy ze środków Funduszu wynosi 1 054 767,00 zł, z czego dotacja stanowi 210 953,00 zł, a pożyczka – 843 814,00 zł.

Termin realizacji Zadania przypada na okres od 01.06.2018 r.  do 31.12.2018 r.