Beta

NFOŚiGW dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe w ramach programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

NFOŚiGW ogłasza nabór w ramach  programu priorytetowego SOKÓŁ

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się  13 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charakteryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego.  Projekty muszą być zgodne ze zidentyfikowanymi priorytetami gospodarczymi wspierającymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, przyjętymi przez Radę Ministrów.

Obejmować  one powinny  tematy służące ograniczeniu materiałochłonności, energochłonności i ilości powstających odpadów w przemyśle przetwórstwa drewna, wykorzystaniu inteligentnych sieci w infrastrukturze. Wsparciem objęte będą  również technologie, materiały i urządzenia fotowoltaiczne, rozwiązania służące ograniczaniu negatywnego oddziaływania na środowisko jednostek pływających, a także konstrukcji morskich służących konwersji energii ze źródeł odnawialnych.

Więcej informacji KLIKNIJ TUTAJ