Beta

Szkolenie informacyjne dla przedstawicieli JST dotyczące finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i OZE dla osób fizycznych

W dniach 12, 13, 14 grudnia 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjne dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa lubuskiego. Podczas spotkania przedstawiono możliwe źródła finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii dla osób fizycznych. Omówiono m.in. Program Czyste Powietrze oraz kredyty oferowane przez BOŚ S.A., w ramach których WFOŚiGW w Zielonej Górze dopłaca do odsetek.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Zespół Doradców Energetycznych w ramach projektu pn.: "Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE"