Beta

Zamówienia publiczne do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe: Obsługa prawna Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2018-10-11

Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  w formie faxu pod nr 68 4548252 lub e-mailem na adres sekretariat@wfosigw.zgora.pl, do siedziby WFOŚiGW w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11, 65 – 602 Zielona Góra, w terminie do 18.10.2018 r. do godz. 14:00.  &n

Więcej

Postępowania (36) na Kompleksową dostawę energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. 3 lat

  • 2018-09-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza postępowanie w przedmiocie Kompleksowej dostawy energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 w okresie 01.01.2019 do 31.12.2021, tj. 3 lat. Termin składania ofert 01.10.2018 r. do godziny 15,00.

Więcej

UNIEWAŻNIENIE postępowania na Kompleksową dostawę energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-09-19

WAF/ES-212-33/2/18   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.   Działając w imieniu Zamawiającego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze , zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Kompleksową dostawę energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wo

Więcej

Zapytanie ofertowe: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-09-13

Zapytanie ofertowe: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11. Ofertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do 1 października 2018 r. do godziny 15:00.

Więcej

1. Zapytanie ofertowe: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji nt. efektywności energetycznej pn. „Jasno, czysto, bezpiecznie – nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport” oraz bankietu z o

  • 2018-08-10

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa wynajmu sali konferencyjnej w Zielonej Górze wraz z usługą cateringową na potrzeby konferencji nt. efektywności energetycznej pn. „Jasno, czysto, bezpiecznie – nowoczesne oświetlenie ulic i czysty transport” oraz bankietu z okazji 25-lecia WFOŚiGW w Zielonej Górze.     Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.    Ofertę należy zło

Więcej

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoiP

  • 2018-07-19

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych: szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz usług telefonii stacjonarnej w technologii VoIPOfertę należy przesłać w formie faxu, maila, listownie do siedziby Funduszu w terminie do dnia 27.07.2018 r. do godziny 15:00.Ofertę należy przygotować w oparciu o następujące doku

Więcej

Zapytanie ofertowe: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na

  • 2018-07-16

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych, a także w/w przesyłek w trybie kodeksu postępowania administracyjnego na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamknięt

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2018-06-05

Zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: bezgotówkowy zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.    Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przesłać w formie faxu pod nr 68 4548252 lub przy użyciu środków komunikacji elektroniczn

Więcej

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.

  • 2018-05-17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie: Wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18 (na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać listownie do siedziby WFOŚiGW w Zielo

Więcej

Zapytanie ofertowe: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze

  • 2018-05-11

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze składa zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia: usługa pielęgnacji terenu zielonego oraz przeglądu i konserwacji systemu nawadniającego przy siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze.Ofertę należy przygotować w oparciu o wszystkie dokumenty dołączone do niniejszego zapytania ofertowego.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie listownie lub przesłać

Więcej