OGŁOSZONE

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-05-15

Szanowni Państwo! W dniu 15 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podjął decyzje o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB. 04.03.00-IP.02-08-K01/16 do dnia 31 maja 2017 r. (16 dni kalendarzowych). Wydłużenie okresu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projek

Więcej

Zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-04-07

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura. W załączeniu: Lista wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.>> pobierz 

Więcej

Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-03-29

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura, w dniu 23 marca 2017 r. powołana została Komisja Oceny Projektów oraz uchwalono Regulamin oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno

Więcej

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3

  • 2017-02-28

24 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 ...

Więcej

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-02-14

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów ...

Więcej

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-01-13

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości dotyczące możliwości wykazywania wartości wskaźnika wpisanego do ram wykonania w przypadku, gdy działania obejmujące budowę/przebudowę/remont sieci kanalizacyjnej zostaną poniesione w ramach wydatków niekwalifikowalnych  informujemy, że zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju wartość wskaźnika dla działań/przedsięwzięć niepodlegających finansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, stanowiących wydatki niekwalifikowane, nie może b

Więcej

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3

  • 2016-12-30

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaakceptował zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko i kultura, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Treść zmiany przedstawia załącznik Wykaz zmian.   Zmiana obowiązuje od dnia 29.12.2016 r. Załączniki: Regulamin konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 - >> pobierz Wykaz zmia

Więcej

Informacje w zw. z ogłoszonym konkursem RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2016-12-23

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 oraz wątpliwościami, jakie omówione zostały z potencjalnymi Beneficjentami w trakcie spotkania  zorganizowanego w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 13 grudnia br., informujemy, iż w dniu 20 grudnia br. otrzymaliśmy opinię Ministerstwa Rozwoju w sprawie „etapowania” projektów składanych w ramach ww. konkursu, tak aby możliwym było raportowanie poziomu realizacji wsk

Więcej