WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Spotkanie informacyjne - dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp. oraz Miast: Międzyrzecz i Słubice

Dofinansowanie dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp. oraz Miast: Międ

W dniu 2 listopada 2017 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze nieczynny

Zgodnie z Zarządzeniem nr 03/17 Prezesa Zarządu ....

Konferencja regionalna pn: „Przez efektywność energetyczną do czystego powietrza”.

 W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, jednostek naukowych, przedsiębiorstw...

Ostatni festyn ekologiczny w tym roku

29 września 2017r. w Mirostowicach Dolnych odbył się Piknik ekologiczny, sfinansowany ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze ...