WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: obsługa prawna WFOŚiGW w Zielonej Górze

Zapytanie ofertowe w przedmiocie: obsługa prawna WFOŚiGW w Zielonej Górze

Kolejne środki dla Niegosławic

Fundusz dofinansował kolejne zadanie, realizowane przez Gminę Niegosławice ...

Rozpoczynamy NABÓR WNIOSKÓW NA 2017 ROK!

WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie środkami krajowymi planowanych zadań z zakresu ochrony środowiska w 2017 roku ...

Targi Pol-Eco-System 2016

W dniach 11 - 14 października br. w Poznaniu pracownicy WFOŚiGW w Zielonej Górze wezmą udział w Targach ...

Środki dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

21 września br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. "Budowa stacji de

III Akcja Rewitalizacji Parku Miejskiego w Lubsku

24 września 2016 roku w godzinach od 8:30 do ok. 16:00 mieszkańcy Lubska i okolic przestąpią do sprzątania Parku Miejskiego w Lubsku ...

AKTUALNE NABORY WNIOSKÓW NA 2016 ROK

WFOŚiGW przypomina o możliwości wykorzystania środków pomocowych  jeszcze w 2016 roku...