WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Nadwyżki Dochodów Budżetu Gmin i Powiatów za rok 2014

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 15 sierpnia 2015 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p

Środki na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

NFOŚiGW przeznaczył 4 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków na działania zwalczania barszczu Sosnowskiego.

Fundusz biegł z Cottbus do Zielonej Góry

11 lipca odbył się już XXIII bieg sztafetowy na 100-kilometrowej trasie między ratuszami w Cottbus i Zielonej Górze...

Panel dyskusyjny "Obywatelskie projekty ekologiczne"

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym na temat obywatelskich projektów ekologicznych.

XXVIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem z-cy Prezesa Zarządu, Pana Łukasza Pabierowskiego.

Bieżące szkolenie Beneficjentów POIiŚ 2007-2013

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsko z terenu województwa, dla których projekty wdrażane są z pomocą Funduszu.

Chronimy środowisko – także wspólnie się bawiąc

W piątek, 12 czerwca br. w parku okalającym siedzibę Radia „Zachód” w Zielonej Górze, odbył się Festyn Ekologiczny „Chronimy środowisko”...

Konkurs "Europa to my"

Informujemy,że Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju (MIR) rozpoczęło akcję promocyjną podsumowującą perspektywę 2007-2013...