WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Kampania Informacyjna dla Beneficjentów WFOSiGW w Zielonej Górze

W dniach 14, 15 i 17 czerwca br. WFOŚiGW w Zielonej Górze organizuje cykl spotkań szkoleniowych z potencjalnymi Beneficjentami ...

Wyniki Konkursu „Ochrona powietrza w województwie lubuskim”

Ogłoszono wyniki w konkursie na dofinansowanie w formie dotacji w dwóch obszarach tematycznych ...

Wyniki konkursu pn. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w województwie lubuskim”

Wyłoniono pięciu laureatów  konkursu z zakresu edukacji ekologicznej …

"Młodzież Zapobiega Pożarom" - eliminacje wojewódzkie

22 kwietnia w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyły się eliminacje wojewódzkie Ogólnopolsk

Nabór wniosków PJB na 2017 rok

Przypominamy, że do dnia 20 kwietnia trwa nabór wniosków  PJB o dofinansowanie zadań  na 2017 rok...

Program priorytetowy AZBEST 2016

Pełna informacja o Programie priorytetowym AZBEST 2016 ...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy w terminie 12-15 maja 2016 r. do udziału w  Dniach Otwartych Funduszy Europejskich...