WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

FUNDUSZ DLA SAMORZĄDÓW w 2018 ROKU

FUNDUSZ DLA SAMORZĄDÓW w 2018 ROKUNowe programy, większe wsparcie, szerszy dostęp   &

Pierwszy agregat – dla Kargowej

4 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisana została umowa dotacji, jaką WFOŚiGW w Zielonej Gór

Szkolenie dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – konkurs 1.3.2 POIiŚ 2014-2020

 Szkolenie dla przedstawicieli wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – konkurs 1.3.2 POIi

Obwieszczenie WOPN-ON.6320.5.2017.RCh

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie

WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielił wsparcia na inwestycje realizowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skwierzynie

20 października br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. &ldq