WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Fundusz dofinansował zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Pławinie

Umowa dotacji dla zadania realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pławinie podpisana ...

Konkursu wiedzy o POIiŚ dla uczniów szkół ponadgimmnazjalnych

WFOŚiGW w Zielonej Górze organizuje "Konkursu wiedzy o POIiŚ dla uczniów szkół ponadgimmnazjalnych”...

Pożyczka dla Gminy Krzeszyce

30 listopada br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie ujęcia wód podziemnych...

Fundusz wsparł przebudowę kotłowni w Klasztorze we Wschowie

Pożyczka w wysokości 196.000 zł przeznaczona na zadania pn. " Przebudowa kotłowni węglowej...

Kolejne środki dla Szprotawy

Fundusz dofinansował kolejne zadanie, realizowane przez Gminę Szprotawa w ramach kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa...

Wsparcie dla Komend Powiatowych PSP w Nowej Soli i Strzelcach Krajeńskich

Fundusz wsparł dotacjami zakup sprzętu ratowniczego dla strażaków w Nowej Soli oraz Strzelcach Krajeńskich...

Program Azbest - 2016

W roku 2016 WFOŚiGW w Zielonej Górze będzie realizował nadal Program priorytetowy NFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM  Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”...

Fundusz sfinansował łódź motorową dla WOPR Województwa Lubuskiego

Dzisiaj podpisano umowę dotacji dla zadania pn. "Doposażenie WOPR Województwa Lubuskiego w sprzęt do ratownictwa ekologicznego"...