WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Sezon na festyny ekologiczne Zaczęło się w Kłodawie!

Rozpoczyna się sezon  na festyny ekologiczne  w województwie lubuskim. W pierwszym kwartal

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Szanowni Państwo! W dniu 15 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

Podziękowania za współpracę

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o zakończeniu swojej pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Ś

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z udziałem Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniach 27-28 kwietnia 2017r. w Karpaczu odbył się konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego.

Program priorytetowy AZBEST 2017

Pełna informacja o Programie priorytetowym AZBEST 2017 ...

Zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż

Nagrody i tytuły Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016 przyznane

Zarząd WFOŚiGW w Zielonej Górze wyłonił beneficjentów zaangażowanych w realizację spójnej polit