WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Panel dyskusyjny "Obywatelskie projekty ekologiczne"

Zapraszamy do udziału w panelu dyskusyjnym na temat obywatelskich projektów ekologicznych.

XXVIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uroczyste zakończenie XXVIII edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej z udziałem z-cy Prezesa Zarządu, Pana Łukasza Pabierowskiego.

Bieżące szkolenie Beneficjentów POIiŚ 2007-2013

Szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowsko z terenu województwa, dla których projekty wdrażane są z pomocą Funduszu.

Chronimy środowisko – także wspólnie się bawiąc

W piątek, 12 czerwca br. w parku okalającym siedzibę Radia „Zachód” w Zielonej Górze, odbył się Festyn Ekologiczny „Chronimy środowisko”...

Konkurs "Europa to my"

Informujemy,że Ministerstwo Infrastruktury i rozwoju (MIR) rozpoczęło akcję promocyjną podsumowującą perspektywę 2007-2013...

Liderzy lubuskiej edukacji ekologicznej

Z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska Naturalnego, obchodzonego corocznie 5 czerwca, Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze...

Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III

Podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap III"...

Dofinansowanie projektu POIiŚ realizowanego przez SzWiK Sp. z o.o.

Dofinansowanie zadania pn. "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Szprotawa...