WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

LUBUSKI EKO-DYPLOM

WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza Plebiscyt pn. „LUBUSKI EKO-DYPLOM” na najlepszą pracę ....

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów ...

Cztery nowe programy wsparcia

Od 6 lutego br. rusza nabór wniosków na 4 nowe programy wsparcia ...

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru miast subregionalnych Województwa Lubuskiego.

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w marcu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu....

Doradcy energetyczni przeprowadzili szkolenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp.

Dnia 16 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie skier

Doradcy energetyczni przeprowadzili szkolenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z obszaru ZIT Zielona Góra

Dnia 10 stycznia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej