WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3

24 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 ...

Zaproszenie na szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z powiatu sulęcińskiego

Spotkanie odbędzie się 9 marca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, ul. Lipowa 18...

LUBUSKI EKO-DYPLOM

WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza Plebiscyt pn. „LUBUSKI EKO-DYPLOM” na najlepszą pracę ....

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów ...

Cztery nowe programy wsparcia

Od 6 lutego br. rusza nabór wniosków na 4 nowe programy wsparcia ...

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru miast subregionalnych Województwa Lubuskiego.

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w marcu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu....