WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich

VIII edycja konkursu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju pn. „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”

W dniu 5 czerwca 2015 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze nieczynny.

Dzień 5 czerwca ustala się dodatkowym dniem wolnym od pracy z tytułu święta przypadającego na sobotę 15 sierpnia 2015 r.

Wsparcie dla Gminy Cybinka

Podpisano umowę pożyczki z Zakładem Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o.o. na dofinansowanie zadania pn. "Wsparcie techniczne systemu gospodarowania ściekami komunalnymi na terenie miasta i gminy Cybinka".

Większe dofinansowanie do projektu z POIiŚ

Aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko" współrealizowanego ze POIiŚ.

Spotkanie przyrodnicze Ligi Ochrony Przyrody

W imieniu Ligi Ochrony Przyrody zapraszamy na spotkanie przyrodnicze, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

Konkurs PROJEKT : PRZESTRZEŃ

Informujemy, że 23 marca br. ruszył konkurs Ministra Środowiska PROJEKT: PRZESTRZEŃ.

Nabór wniosków PJB na rok 2016

Fundusz ogłasza nabór wniosków Państwowych Jednostek Budżetowych..

Spotkanie plenerowe pt. "Posadźmy razem las"

W imieniu Nadleśnictwa Zielona Góra zapraszamy na spotkanie plenerowe pt. "Posadźmy razem las"