WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Plebiscyt zakończony, zwycięzców poznamy już wkrótce!

20 nominacji do tytułu Lidera Ekologii w Gminie ...

Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych !

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r...

KONKURS w ramach RPO-L2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) ...

Doradcy energetyczni na spotkaniu w Urzędzie Miasta w Gorzowie Wlkp.

10 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Miasta w Gorzowie Wlkp., Gminy Kłodawa, Gminy Santok, Gminy Deszczno,...

Doradcy energetyczni na spotkaniu ze Wspólnotami i Spółdzielniami Mieszkaniowymi

7 listopada 2016 roku odbyło się szkolenie skierowane dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu Gminy Sława...

Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie - koniec terminu

Zgłoszenia nominacji złożone po 30 listopada 2016 roku nie będą rozpatrywane...

Z wójtami i burmistrzami o wdrażaniu unijnej perspektywy

Prezentacja - nt. "Zadania Instytucji Pośredniczących RPO-L2020" ...

Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze

Zakupiony został specjalistyczny pojazd typu furgon dostosowany do przewozu sprzętu ratowniczego wraz z wyposażeniem ...