WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Doradcy energetyczni przeprowadzili szkolenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z obszaru ZIT Zielona Góra

Dnia 10 stycznia 2017 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

W odpowiedzi na Państwa wątpliwości dotyczące możliwości wykazywania wartości wskaźnika wpisanego do

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp.

Planowane jest ogłoszenie konkursu, którego przedmiotem będzie modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych (konkurs w ramach działania 1.3.2. POIiŚ)...

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2017

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2017 r. trwał nabór wniosków na realizację w roku 2017...

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru ZIT Zielona Góra.

uprzejmie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w marcu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu...

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przyjaciele środowiska lubuskiego w 2016 roku

Nagrody "Lidera Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego" przyznane...