WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Środki dla Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o.

21 września br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę na dofinansowanie zadania pn. "Budowa stacji de

Konferencja na zakończenie projektu POIiŚ w Żaganiu

W dniu 26 sierpnia w Pałacu Książęcym w Żaganiu odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Żagań"...

dbamy o zdrowie i środowisko

W dniu 24 września br. nasza drużyna weźmie udział w biegu sztafetowym z Gubina do Krosna Odrzańskiego ...

Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie

Na zgłaszanie nominacji czekamy od 1 września!

Nadwyżki Dochodów Budżetu Gmin i Powiatów za rok 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2016 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p

PODŁĄCZENIA i MIKROSYSTEMY na 2016 rok - nabór wniosków zakończony

w dniu 15 lipca 2016 r. uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch Programów Priorytetowych ...

Kampania informacyjna - Podsumowanie wyników Ankiet dotyczących AGLOMERACJI dla gmin

Spośród 65 aglomeracji województwa lubuskiego, ankiety złożyło 40 przedstawicieli aglomeracji ...