Aktualności

Sezon na festyny ekologiczne Zaczęło się w Kłodawie!

Sezon na festyny ekologiczne Zaczęło się w Kłodawie!

  • 2017-05-22

Rozpoczyna się sezon  na festyny ekologiczne  w województwie lubuskim. W pierwszym kwartale tego roku WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłosił Konkurs dla lubuskich gmin i powiatów na zorganizowanie otwartych edukacyjnych imprez ekologicznych o charakterze pikników i festynów dotyczących propagowania wiedzy o prawidł

Więcej

2 czerwca 2017 r. - Konferencja pn. "Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze"

2 czerwca 2017 r. - Konferencja pn. "Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze"

  • 2017-05-18

WFOŚiGW w Zielonej Górze zaprasza na Konferencję pn. "Zmniejszenie zużycia energii kluczem do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta finansowa i wsparcie doradcze". Konferencja, skierowana do wszystkich zainteresowanych efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi źródłami energii, odbędzie

Więcej

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-05-15

Szanowni Państwo! W dniu 15 maja 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 podjął decyzje o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLB. 04.03.00-IP.02-08-K01/16 do dnia 31 maja 2017 r. (16 dni kalendarzowych). Wydłużenie okresu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projek

Więcej

Podziękowania za współpracę

Podziękowania za współpracę

  • 2017-05-08

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję o zakończeniu swojej pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, na stanowisku zastępcy prezesa Zarządu. W tej roli miałem przyjemność współpracować z Państwem począwszy od czerwca 1999 roku. Dziękuję Państwu za miniony czas wyjątkowe

Więcej

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z udziałem Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

Konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego z udziałem Z-cy Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2017-05-08

W dniach 27-28 kwietnia 2017r. w Karpaczu odbył się konwent Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. WFOŚiGW w  Zielonej Górze został zaproszony do zaprezentowania oferty funduszu związanej z finansowaniem gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin naszego województwa. Zastępca Prezesa Łukasz Pabierowski przedsta

Więcej

Zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-04-07

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura. Lista wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny znajduje się pod poniższym linkiem http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/ogloszone/zakonczono-etap-weryfikacji-wstepnej-zlozonych-projektow-w-ram

Więcej

Nagrody i tytuły Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016 przyznane

  • 2017-04-07

Zarząd WFOŚiGW w Zielonej Górze wyłonił beneficjentów zaangażowanych w realizację spójnej polityki ekologicznej służącej ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu i regionie. W tegorocznej edycji Laureatami nagród i tytułów „Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016” są jednostki i podmioty na co dzień dysponujące bardzo ograniczonymi środkami finansowymi, którym udało się zrealizować w latach 2015 – 2016 z udziałem środków Funduszu i rozliczyć do końca 2016 roku waż

Więcej

Plebiscyt WFOŚiGW LUBUSKI EKO-DYPLOM rozstrzygnięty! Wszystkie nagrody w ręce inżynierów

  • 2017-04-07

31 marca br. rozstrzygnięty został Plebiscyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. LUBUSKI EKO-DYPLOM na najlepsze i najefektywniejsze prace dyplomowe dysponujące potencjałem praktycznego, efektywnego zastosowania oraz prezentujące możliwości pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne i jego ochronę w regionie lub o zasięgu ponadregionalnym. Do Plebiscytu, zakończonego 24 marca br., zgłoszono 6 prac obronionych na uczelniach wyżs

Więcej

Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-03-29

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura, w dniu 23 marca br. powołana została Komisja Oceny Projektów oraz uchwalono Regulamin oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ści

Więcej

NABÓR WNIOSKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

  • 2017-03-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11   ogłasza nabór wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok. Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań wynosi 900.000,- zł. Termin składania wniosków w formie pisemnej w Biurze WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa z dniem 20.04.2017r. Wnioski na odpowiednich fo

Więcej