Strona główna

Program priorytetowy AZBEST 2017

Program priorytetowy AZBEST 2017

  • 2017-04-20

Pełna informacja o Programie priorytetowym AZBEST 2017 ...

Więcej

Zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-04-07

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż zakończono etap weryfikacji wstępnej złożonych projektów w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Oś priorytetowa 4 Środowisko i kultura. Lista wniosków zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny znajduje się pod poniższym linkiem http://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/ogloszone/zakonczono-etap-weryfikacji-wstepnej-zlozonych-projektow-w-ram

Więcej

Nagrody i tytuły Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016 przyznane

  • 2017-04-07

Zarząd WFOŚiGW w Zielonej Górze wyłonił beneficjentów zaangażowanych w realizację spójnej polityki ekologicznej służącej ochronie środowiska w najbliższym otoczeniu i regionie. W tegorocznej edycji Laureatami nagród i tytułów „Beneficjent WFOŚiGW – Przyjaciel Środowiska 2016” są jednostki i podmioty na co dzień dysponujące bardzo ograniczonymi środkami finansowymi, którym udało się zrealizować w latach 2015 – 2016 z udziałem środków Funduszu i rozliczyć do końca 2016 roku waż

Więcej

Plebiscyt WFOŚiGW LUBUSKI EKO-DYPLOM rozstrzygnięty! Wszystkie nagrody w ręce inżynierów

  • 2017-04-07

31 marca br. rozstrzygnięty został Plebiscyt Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. LUBUSKI EKO-DYPLOM na najlepsze i najefektywniejsze prace dyplomowe dysponujące potencjałem praktycznego, efektywnego zastosowania oraz prezentujące możliwości pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne i jego ochronę w regionie lub o zasięgu ponadregionalnym. Do Plebiscytu, zakończonego 24 marca br., zgłoszono 6 prac obronionych na uczelniach wyżs

Więcej

Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

  • 2017-03-29

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa dla Osi priorytetowej 4 Środowisko i kultura, w dniu 23 marca br. powołana została Komisja Oceny Projektów oraz uchwalono Regulamin oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Działania 4.2 Gospodarka odpadami oraz Działania 4.3 Gospodarka wodno-ści

Więcej

NABÓR WNIOSKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

  • 2017-03-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11   ogłasza nabór wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok. Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymienionych zadań wynosi 900.000,- zł. Termin składania wniosków w formie pisemnej w Biurze WFOŚiGW w Zielonej Górze upływa z dniem 20.04.2017r. Wnioski na odpowiednich fo

Więcej

Alokacja środków dotacyjnych na organizację EKO-FESTYNÓW

  • 2017-03-28

Konkurs dotacyjny na organizację gminnych, powiatowych lub wojewódzkich EKO-Festynów popularyzujących wiedzę o nowych zasadach i prawidłowym gospodarowaniu odpadami komunalnymi trwa od 6 lutego br. do 30 marca 2017 r. Pula środków w dniu rozpoczęcia Konkursu wynosiła 90.000,- zł.   Decyzjami Zarządu Funduszu z dn. 2.03.2017 r.,10.03.2017 r. i 16.03.2017 r. na Listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach tego Konkursu przyjęto: wniosek Gminy Kłodawa: organizacja

Więcej

Doradcy energetyczni w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Doradcy energetyczni w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

  • 2017-03-17

Na zaproszenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Gorzowa Wlkp., dnia 16 marca 2017 roku odbyło się szkolenie skierowane dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp. W trakcie szkolenia omówiono następujące tematy: Dofinansowanie dla spółdzielni i wspólnot mieszkani

Więcej

Doradcy energetyczni przeprowadzili szkolenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z Powiatu sulęcińskiego

Doradcy energetyczni przeprowadzili szkolenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z Powiatu sulęcińskiego

  • 2017-03-16

Dnia 9 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie odbyło się szkolenie skierowane dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z terenu Powiatu sulęcińskiego. Szkolenie odbyło się w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywno

Więcej