Strona główna

2 miliony dla Gubina

2 miliony dla Gubina

  • 2018-05-17

17 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa stanu gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Gubin”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o. o.Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej

Więcej

Pierwsze umowy z „Eko Mieszkańcami” podpisane!

Pierwsze umowy z „Eko Mieszkańcami” podpisane!

  • 2018-05-11

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisane zostały pierwsze umowy dotacji w ramach Programu Priorytetowego pn. „Eko Mieszkaniec – Dotacja na ograniczenie niskiej emisji”. Dofinansowane zostały przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu emisji zanieczyszcze

Więcej

STOP - SMOG! Czyste powietrze wokół nas  – bezpłatne konsultacje

STOP - SMOG! Czyste powietrze wokół nas – bezpłatne konsultacje

  • 2018-05-08

W dniu 11.05.2018 roku w godzinach 9:00 – 14:30 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 będzie działał punkt konsultacyjny, w ramach którego będzie można skorzystać z bezpłatnej pomocy doradców energetycznych.To wyjątkowa okazj

Więcej

Witnica i Ośno Lubuskie zrealizuje projekty z udziałem dotacji i pożyczki Funduszu

Witnica i Ośno Lubuskie zrealizuje projekty z udziałem dotacji i pożyczki Funduszu

  • 2018-05-08

7 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy dotacji oraz pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zbiorników bezodpływowych ścieków oraz zakup cysterny asenizacyjnej do wywozu nieczystości ciekłych”, realizowanego przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o. z siedzibą w WitnicyPrzedmiot

Więcej

Program priorytetowy AZBEST 2018

Program priorytetowy AZBEST 2018

  • 2018-04-30

Fundusz w roku 2018 realizuje Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego:na terenie któryc

Więcej

Kolejna umowa pożyczkowa w 2018 roku podpisana

Kolejna umowa pożyczkowa w 2018 roku podpisana

  • 2018-03-23

19 marca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Budowa zintegrowanej platformy e-usług wraz z dostawą sprzętu i oprogramowania”, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.Przedmiotem przedsięwzięcia jest zakup serwera bazy dan

Więcej

W dniu 30 marca 2018 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze nieczynny

  • 2018-03-15

Zgodnie z Zarządzeniem nr 01/18 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 5 stycznia 2018 roku, dzień 30 marca br. ustala się dodatkowym dniem wolnym od pracy w Wojewódzkim Funduszu z tytułu święta przypadającego na sobotę 6 stycznia 2018 r.

Więcej

Prawie 700 tys. zł dla Lubiszyna

Prawie 700 tys. zł dla Lubiszyna

  • 2018-03-12

12 marca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody oraz modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lubiszyn”, realizowanego przez Gminę Lubiszyn.Przedmiotem przedsięwzięcia jest demontaż istniejącego

Więcej

WAŻNA INFORMACJA - Zwrot utraconych dochodów "jeziora"

WAŻNA INFORMACJA - Zwrot utraconych dochodów "jeziora"

  • 2018-03-12

Informujemy, że zgodnie z treścią przepisu art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2017 poz. 2141 ze zm.) z dniem 01.01.2018 r. zwrot utraconych dochodów przysługuje gminom ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.Zważywszy że ustawa jest aktem wyższe

Więcej