Beta

Programy

„Mały Strażak” - 2023

„Mały Strażak” - 2023

  • 2023-02-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). UWAGA: W

Więcej

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” Dotacja w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” Dotacja w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2023-05-19

W dniu 19.05.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry ". Celem Programu jest dofinansowanie zadań dotyczących wsparcia odbudowy ekosystemu rzeki Odry na odcinku lubuskim m.in. poprzez zarybianie oraz inne systemowe dzi

Więcej

RUSZA NABÓR DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

RUSZA NABÓR DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

  • 2023-05-10

EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA -  zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe.   W dniu 10.05.2023 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa lubuskiego

Więcej

Gminy województwa lubuskiego

Gminy województwa lubuskiego

  • 2023-05-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o zasadach realizacji w roku 2023 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego: na terenie których pr

Więcej

 „Nowoczesna Remiza” edycja 2023 Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

„Nowoczesna Remiza” edycja 2023 Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2023-04-11

W dniu 11.04.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna Remiza" edycja 2023. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki z częściowym umorzeniem. Celem Programu jest poprawienie funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa lubuskie

Więcej

 „Eko Gmina” edycja 2023 Pożyczka ze stałym oprocentowaniem dla gmin i spółek komunalnych

„Eko Gmina” edycja 2023 Pożyczka ze stałym oprocentowaniem dla gmin i spółek komunalnych

  • 2023-04-11

W dniu 11.04.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Eko Gmina" edycja 2023. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki na 10 lat ze stałym oprocentowaniem 3% w skali roku. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej oraz jakości powietrza na obszar

Więcej

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

  • 2022-11-29

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 25 listopada 2022 r.  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła Zasady udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie

Więcej

Zmiany w „Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

  • 2022-11-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o zmianie „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023.   Z dniem 16.07.2022 r. wprowadzono następujące zmiany w Programie: wydłuża się wydatkowanie środków przez WFOŚiGW do 31.03.2024 r., znosi się ograniczenie wielkości użytków rolnych (dla gospodarstw powyżej 75 ha faktury wystawione po dniu 16.07.2022 r.), przy czym gospodarstwa powyże

Więcej

Azbest 2023

Azbest 2023

  • 2022-10-28

Wstępny nabór wniosków o dofinansowanie   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2023 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” i ogłasza wstępny nabór wniosków o dofinansowa

Więcej

Kontynuacja „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

  • 2022-02-09

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o kontynuacji naboru wniosków o dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023.   O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pako

Więcej