Programy

Nabór wniosków w ramach Programu „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji” na 2018 rok

Nabór wniosków w ramach Programu „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji” na 2018 rok

  • 2017-12-04

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 października 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji Program Priorytetowy w ramach komponentu Ochrona Powietrza.  >> pobierz„Eko

Więcej

Nabór wniosków na „Kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa lubuskiego: SPOTKANIA  WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na 2018 rok

Nabór wniosków na „Kampanie edukacyjno-informacyjne dla mieszkańców województwa lubuskiego: SPOTKANIA WOKÓŁ ŚMIETNIKA” na 2018 rok

  • 2017-12-04

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 października 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji Program Priorytetowy w ramach komponentu Edukacja Ekologiczna.  >> pobierz„

Więcej

Nabór wniosków na „Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” na 2018 rok

Nabór wniosków na „Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” na 2018 rok

  • 2017-12-04

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 16 października 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji Program Priorytetowy w ramach komponentu Ochrona Wód.  >> pobierzProgram mikrokan

Więcej

Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie pożyczek płatniczych

Program udzielania dofinansowania w roku 2018 w formie pożyczek płatniczych

  • 2017-09-13

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze uchwałą nr 000/20/17 z dnia 14 kwietnia 2017 roku przyjęła "Program udzielania dofinansowania w 2018 roku w formie pożyczek płatniczych dla przedsięwzięć, które uzyskały bezzwrotne wsparcie środkami zagranicznymi".

Więcej

Program priorytetowy AZBEST 2017

Program priorytetowy AZBEST 2017

  • 2017-04-20

Pełna informacja o Programie priorytetowym AZBEST 2017 ...

Więcej

Nabór wniosków na „Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” - nabór na 2017 rok zakończony

Nabór wniosków na „Finansowanie budowy lokalnych systemów zaopatrzenia w wodę i zagospodarowania ścieków socjalno-bytowych” - nabór na 2017 rok zakończony

  • 2017-02-06

Szanowni Państwo! Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji Program Priorytetowy w ramach komponentu Ochrona Wód (treść Programu została zaktualizowana w dniu

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - nabór zakończony

Nabór wniosków w ramach Programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” - nabór zakończony

  • 2017-02-06

Szanowni Państwo!   Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 30 stycznia 2017 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przyjęto do realizacji w roku 2017 w ramach komponentu Ochrona Atmosfery Program priorytetowy pn. „Termomoderniza

Więcej

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2017

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2017

  • 2017-01-05

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2017 r. trwał nabór wniosków na realizację w roku 2017...

Więcej

PODŁĄCZENIA i MIKROSYSTEMY na 2016 rok - nabór wniosków zakończony

PODŁĄCZENIA i MIKROSYSTEMY na 2016 rok - nabór wniosków zakończony

  • 2016-07-15

w dniu 15 lipca 2016 r. uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch Programów Priorytetowych ...

Więcej