WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielił wsparcia na inwestycje realizowane przez Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

5 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa

WFOŚiGW w Zielonej Górze przekazał środki dla Komendy Powiatowej PSP w Międzyrzeczu

na zakup specjalnego samochodu do przewozu sprzętu chemiczno – ekologicznego, przeciwpowodziowego i ...

WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansował zakup nowego samochodu dla Jednostki OSP Dzietrzychowice

5 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji na dofinansowanie ...

Plebiscyt zakończony, zwycięzców poznamy już wkrótce!

20 nominacji do tytułu Lidera Ekologii w Gminie ...

Zmiany w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych !

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju dotyczące nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z 22 czerwca 2016 r...

KONKURS w ramach RPO-L2020 Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa

Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK) ...