WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Powołanie Komisji Oceny Projektów dla Konkursu RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż

NABÓR WNIOSKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11  

Alokacja środków dotacyjnych na organizację EKO-FESTYNÓW

Konkurs dotacyjny na organizację gminnych, powiatowych lub wojewódzkich EKO-Festynów popularyzującyc

Doradcy energetyczni w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich

Na zaproszenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich z Gorzowa Wlkp., dnia 16 marca

Doradcy energetyczni przeprowadzili szkolenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z Powiatu sulęcińskiego

Dnia 9 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie odbyło się szkolenie skierowane dla Wspólnot

Alokacja środków dotacyjnych na organizację EKO-FESTYNÓW

Pula środków dostępnych do wykorzystania w Konkursie pomniejszyła się o 70.000,- zł, na dzień 10.03.2017 r. wynosi 20.000,- zł. ...

Alokacja środków w ramach nowych programów pomocowych WFOŚiGW po pierwszym miesiącu

6 lutego br.  WFOŚiGW w Zielonej Górze uruchomił 2 nowe programy pomocowe. Oto aktualne dane z dotychczasowego wykorzystania puli środków...