WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Alokacja środków w ramach Konkursów WFOŚiGW po pierwszym miesiącu

6 lutego br.  WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłosił 2 nowe Konkursy dotacyjne. Oto aktualne dane z dotychczasowego wykorzystania puli środków...

Ochrona środowiska dla zdrowia – Doradcy na spotkaniu z przedstawicielami szpitali

1 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie ...

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3

24 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 ...

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów ...

Cztery nowe programy wsparcia

Od 6 lutego br. rusza nabór wniosków na 4 nowe programy wsparcia ...

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru miast subregionalnych Województwa Lubuskiego.

Informujemy, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w marcu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu....

Doradcy energetyczni przeprowadzili szkolenie dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych z obszaru ZIT Gorzów Wlkp.

Dnia 16 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gorzowie Wlkp. odbyło się szkolenie skier