WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przyjaciele środowiska lubuskiego w 2016 roku

Nagrody "Lidera Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego" przyznane...

Spotkanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Celem spotkania było omówienie realizacji wspólnych działań zrealizowanych w roku 2016 oraz plany współpracy w latach kolejnych...

Zakończenie Plebiscytu WFOŚiGW

Liderzy Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego wybrani!

Niecodzienne odwiedziny przedstawicieli Ratownictwa Wodnego Sława w Funduszu

6 grudnia br. Fundusz odwiedzili przedstawiciele Beneficjenta – Ratownictwa Wodnego Sława w osobach