WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Nabór wniosków w ramach Programu Azbest 2017

Informujemy, że do dnia 31 stycznia 2017 r. trwał nabór wniosków na realizację w roku 2017...

Szkolenie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych z obszaru ZIT Zielona Góra.

uprzejmie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w marcu 2017 r. planowane jest ogłoszenie konkursu...

Zmiany w Regulaminie konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 w ramach Osi Priorytetowej 4 - Działanie 4.3

W dniu 29 grudnia 2016 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przyjaciele środowiska lubuskiego w 2016 roku

Nagrody "Lidera Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego" przyznane...

Spotkanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Celem spotkania było omówienie realizacji wspólnych działań zrealizowanych w roku 2016 oraz plany współpracy w latach kolejnych...

Zakończenie Plebiscytu WFOŚiGW

Liderzy Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego wybrani!