WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Wybieramy Lidera Ekologii w Gminie

Na zgłaszanie nominacji czekamy od 1 września!

Nadwyżki Dochodów Budżetu Gmin i Powiatów za rok 2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2016 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p

PODŁĄCZENIA i MIKROSYSTEMY na 2016 rok - nabór wniosków zakończony

w dniu 15 lipca 2016 r. uruchomiono nabór wniosków o dofinansowanie w ramach dwóch Programów Priorytetowych ...

Kampania informacyjna - Podsumowanie wyników Ankiet dotyczących AGLOMERACJI dla gmin

Spośród 65 aglomeracji województwa lubuskiego, ankiety złożyło 40 przedstawicieli aglomeracji ...

Dofinansowanie na termomodernizację dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – konkurs POIiŚ

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 30.06.2016 r. do 31.10.2016 r. ...

Bezpłatne, internetowe szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE)

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, iż Green Cross Poland przy współpracy z wysokiej klasy Ekspertami organizuje bezpłatne, internetowe szkolenie z zakresu odnawialnych źródeł energii...