WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Spotkanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Celem spotkania było omówienie realizacji wspólnych działań zrealizowanych w roku 2016 oraz plany współpracy w latach kolejnych...

Zakończenie Plebiscytu WFOŚiGW

Liderzy Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego wybrani!

Niecodzienne odwiedziny przedstawicieli Ratownictwa Wodnego Sława w Funduszu

6 grudnia br. Fundusz odwiedzili przedstawiciele Beneficjenta – Ratownictwa Wodnego Sława w osobach

Środki dla Gminy Kłodawa na zapup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych

6 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup śred

WFOŚiGW w Zielonej Górze udzielił wsparcia na inwestycje realizowane przez Inneko Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

5 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa