WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Alokacja środków dotacyjnych na organizację EKO-FESTYNÓW

Pula środków dostępnych do wykorzystania w Konkursie pomniejszyła się o 70.000,- zł, na dzień 10.03.2017 r. wynosi 20.000,- zł. ...

Alokacja środków w ramach nowych programów pomocowych WFOŚiGW po pierwszym miesiącu

6 lutego br.  WFOŚiGW w Zielonej Górze uruchomił 2 nowe programy pomocowe. Oto aktualne dane z dotychczasowego wykorzystania puli środków...

Alokacja środków w ramach Konkursów WFOŚiGW po pierwszym miesiącu

6 lutego br.  WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłosił 2 nowe Konkursy dotacyjne. Oto aktualne dane z dotychczasowego wykorzystania puli środków...

Ochrona środowiska dla zdrowia – Doradcy na spotkaniu z przedstawicielami szpitali

1 marca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się spotkanie ...

Lista wniosków złożonych w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 – Oś Priorytetowa 4 Środowisko i kultura, Działanie 4.3

24 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16 ...

Ważna Informacja w związku z ogłoszonym konkursem nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów ...

Cztery nowe programy wsparcia

Od 6 lutego br. rusza nabór wniosków na 4 nowe programy wsparcia ...