WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Aktualności

Przyjaciele środowiska lubuskiego w 2016 roku

Nagrody "Lidera Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego" przyznane...

Spotkanie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Celem spotkania było omówienie realizacji wspólnych działań zrealizowanych w roku 2016 oraz plany współpracy w latach kolejnych...

Zakończenie Plebiscytu WFOŚiGW

Liderzy Ekologii w Gminach Województwa Lubuskiego wybrani!

Niecodzienne odwiedziny przedstawicieli Ratownictwa Wodnego Sława w Funduszu

6 grudnia br. Fundusz odwiedzili przedstawiciele Beneficjenta – Ratownictwa Wodnego Sława w osobach

Środki dla Gminy Kłodawa na zapup samochodu ratowniczo – gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemicznych

6 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Zakup śred