Beta

Regulamin określający sposób rozpatrywania wniosków gmin w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości

Regulamin określający sposób rozpatrywania wniosków gmin w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, będących własnością Skarbu Państwa, gruntów pokrytych wodami jezior o ciągłym dopływie lub odpływie wód powierzchniowych oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. nr 0 poz. 559).

Pobierz pełną treść dokumentu - pobierz

Załączniki: 
Wielkość
PDF icon regul_zwrot_gmin_2015-04-16.pdf990.71 KB
PDF icon jeziora_2017.pdf125.33 KB