Beta

Rada Nadzorcza

Aleksander Brzózka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zbigniew Kołodziej

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Sejmiku Województwa, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubuskiego

Patryk Supeł

Członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Zarząd NFOŚiGW

Piotr Barczak

Sekretarz Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Ministra Klimatu spośród przedstawicieli nauki i organizacji pozarządowych                                                         

Roman Fraszczyk

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego