Beta

Rada Nadzorcza

Piotr Wójcik

Przewodniczący Rady Nadzorczej, przedstawiciel Ministerstwa Środowiska,

Zastępca Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Administracyjnego GDOŚ

Czesław Fiedorowicz

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przedstawiciel Sejmiku Województwa Lubuskiego

Łukasz Maliszewski

Wyznaczony przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powołany przez Ministra Środowiska

Piotr Barczak

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego spośród przedstawicieli nauki lub organizacji pozarządowych,

Lubuski Wojewódzki Komendant OHP w Zielonej Górze

Roman Fraszczyk

Członek Rady Nadzorczej, wyznaczony przez Wojewodę Lubuskiego, Radny Powiatu Gorzowskiego