Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

 • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

 • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

 • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

 • 2020-10-19

Część 2 Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o: Część 2 Programu Prioryteto

Więcej

Nabór wniosków na 2021 rok

 • 2020-10-15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 11219) przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2021. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska oraz zagrożeń środowiska realizowanych przez: jednostki samorządu teryto

Więcej

Eko spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1

Eko spotkanie w Szkole Podstawowej nr 1

 • 2020-10-09

Dzisiaj Zespół doradców Energetycznych z WFOŚiGW w Zielonej Górze miał przyjemność odwiedzić uczniów dwóch czwartych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonej Górze. Prowadzący spotkanie – Marcin Kostrzewa przybliżył uczniom zagadnienia związane m.in. z atmosferą, smogiem czy niską emisją. Opowiedział z jakimi niebezpiec

Więcej

Nowy adres Portalu Beneficjenta

 • 2020-09-21

UWAGA! Nowy adres strony Portalu Beneficjenta to portal.wfosigw.zgora.pl Dotychczasowy adres "czystepowietrze.wfosigw.zgora.pl" będzie przekierowywał na nowy adres portalu. Osoby, które w przeglądarkach mają zapamiętany stary adres, prosimo o wpisanie i zapisanie nowego.

Więcej

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”

 • 2020-09-17

Koniec naboru w ramach programu „Moja Woda”   UWAGA! W dniu 30.09.2020 r. koniec naboru wniosków na Moją Wodę. 30 września 2020 (środa) to ostatni dzień na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta - https://portal.wfosigw.zgora.pl/, a 30 października 2020 (piątek) to ostateczny termin na przesłanie wersji papierowej do właściwego wojewódzkiego funduszu - dla mieszkańców województwa lubuskiego jest to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Więcej

Wizyta studyjna wiceministra klimatu Ireneusza Zyski w WFOŚiGW w Zielonej Górze

Wizyta studyjna wiceministra klimatu Ireneusza Zyski w WFOŚiGW w Zielonej Górze

 • 2020-07-31

W dniu 30 lipca 2020 r., wiceminister klimatu Ireneusz Zyska pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, odbył wizytę w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz na terenie ziemi lubuskiej. Pan wiceminister klimatu Ireneusz Zyska spotkał się z Zarządem Fundusz

Więcej

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 • 2020-07-29

Konferencja prasowa Ireneusza Zyski, pełnomocnika rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii odbędzie się 30 lipca (czwartek) o godzinie 11:15 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy ul. Miodowej 11 w Zielonej Górze. Przedstawione zostaną będące w realizacji rządowe programy zmierzając

Więcej