Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych

  • 2022-11-29

Program udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie pożyczek płatniczych Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 25 listopada 2022 r.  Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła Zasady udzielania dofinansowań w 2023 roku w formie

Więcej

Poniedziałek w Wojewódzkim Funduszu

Poniedziałek w Wojewódzkim Funduszu

  • 2022-11-29

W dniu 28 listopada Prezes Zarządu Fundusz, Mariusz Herbut podpisał kolejne dwie umowy z powiatowymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej. Tym razem przyszła kolej na Powiat nowosolski oraz krośnieński. Strażacy z Krosna Odrzańskiego otrzymali prawie 80 tys. zł wsparcia na zakup lekkiego samochodu operacyjnego,

Więcej

Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie w programie „Ciepłe Mieszkanie”

  • 2022-11-28

24 listopada br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Umowę realizację programu w gminie Brzeźnica podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz Wójt Gminy Brzeźnica – p. Jerzy Adamowicz przy kontrasygnacie Skar

Więcej

Bitwa Regionów. Finał konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich

Bitwa Regionów. Finał konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich

  • 2022-11-28

W sobotę, 19 listopada w Bobowicku odbył się finał wojewódzkiego konkursu kulinarnego pod nazwą Bitwa Regionów. Zespół Doradców Energetycznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze włączył się w Piknik z Produktem Polskim pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz

Więcej

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

Podpisanie kolejnej umowy na dofinansowanie z programu „Agroenergia”

  • 2022-11-24

14 listopada br. w siedzibie Funduszu nastąpiło podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”. Umowę na zakup instalacji fotowoltaicznej podpisał Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze – Mariusz Herbut oraz Beneficjent – p. Danuta Zapała. Przypominamy, że od 1 października 2021 r

Więcej

Rusza Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Rusza Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

  • 2022-11-21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystąpił do Programu Priorytetowego NFOŚiGW w Warszawie pn. Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. NABÓR WNIOSKÓW o dofinansowanie zadań w województwie lubuskim w ramach Programu rozpocznie się 1 grudnia 2022 roku. Wspólna rea

Więcej

Rusza nabór na szkolenie dla Energetyków Gminnych – poziom rozszerzony

Rusza nabór na szkolenie dla Energetyków Gminnych – poziom rozszerzony

  • 2022-11-15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze organizuje kolejną edycję szkolenia rozszerzonego dla Energetyków Gminnych – posiadających certyfikat ze szkolenia podstawowego. Zachęcamy Państwa do uczestnictwa w tej formie dokształcania osób posiadających certyfikat Energetyka Gminneg

Więcej