Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

Znamy szczegóły zachęt dla gmin przystępujących do programu „Czyste Powietrze”

  • 2021-03-30

Pakiet startowy na uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wyższa refundacja kosztów za złożone wnioski, premiowanie gmin, z terenu których tych wniosków wpłynie najwięcej – to nowe bonusy dla jednostek samorządu terytorialnego, które mają jeszcze kilka dni (do 31 marca 2021 r.), żeby zgłosić do wojewódzkich

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”

  • 2021-03-19

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków dla zadań realizowanych w latach 2020-2024, wpisujących się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024 od dnia 22.03.2021 roku.   Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółow

Więcej

Mały Strażak

Mały Strażak

  • 2021-03-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). W Programie uczestni

Więcej

Spotkanie w sprawie gazyfikacji sołectwa Murzynowo

Spotkanie w sprawie gazyfikacji sołectwa Murzynowo

  • 2021-03-15

W dniu 12.03.2021 roku w siedzibie Polskiej Grupy Gazownictwa sp. z o.o. oddział Gorzów Wlkp. Burmistrz Skwierzyny Lesław Hołownia spotkał się z Dyrektorem oddziału Panem Mariuszem Korabiowskim oraz Wiceprezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Panem Ireneuszem Madejem. Spo

Więcej

Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności za 2020 rok

  • 2021-03-05

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określony został w drodze rozporządzenia przez Ministra Klim

Więcej

Dłuższy termin dla gmin, które chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy w programie „Czyste Powietrze”

Dłuższy termin dla gmin, które chcą skorzystać z dodatkowych pieniędzy w programie „Czyste Powietrze”

  • 2021-03-04

Jeszcze przez miesiąc, czyli do końca marca 2021 r., gminy mają szansę na wyrażanie chęci podpisania porozumienia – w sprawie programu „Czyste Powietrze” – uwzględniającego nowe bonusy dla gmin. Dzięki temu samorządy będą korzystać z pakietu startowego na uruchomienie punktu informacyjno-konsultacyjnego i podwyższonej

Więcej

Zyski dla gmin w Programie „Czyste Powietrze”

Zyski dla gmin w Programie „Czyste Powietrze”

  • 2021-02-19

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ogłosiło przyznanie dodatkowych środków finansowych dla gmin, podpisujących Porozumienie w zakresie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Gminy chętne do skorzystania z pakietu zachęt, powinny do końca lutego 2021 r. zgłosić się do wfośigw w formie pisemnej,

Więcej