Beta

Strona główna

Porozumienia z gminami w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Porozumienia z gminami w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

  • 2019-07-15

Celem zwiększenia dostępności wszystkich zainteresowanych Programem Priorytetowym Czyste Powietrze do rządowych środków pomocowych, realizatorzy „Czystego Powietrza” zaprosili do jego współpracy samorządy terytorialne, które są najlepiej zorientowane w potrzebach swoich mieszkańców i w infrastrukturze rejonu. Zdecydowa

Więcej

Blisko 600 tys. zł z Funduszu dla Inspekcji WIOŚ

Blisko 600 tys. zł z Funduszu dla Inspekcji WIOŚ

  • 2019-07-15

12 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisana została umowa przekazania środków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który od 2019 roku otrzymał nowe uprawnienia i rozpoczął zupełnie nowe zadania, jakie nałożyła na niego ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych

Więcej

Dotacje do wapnowania gleb - od 15 lipca

Dotacje do wapnowania gleb - od 15 lipca

  • 2019-07-04

Porozumienie w sprawie uruchomienia Programu już podpisane Od 1 lipca br. ruszył Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, przyjęty  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie we współdziałaniu z wojewódzkimi funduszami ochron

Więcej

Azbest 2019

Azbest 2019

  • 2019-07-03

W związku z realizacją Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” poniżej znajduje się dokumentacja niezbędna do wnioskowania o dofinansowanie i rozliczenia zadania -  formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i dokumenty niezbędne do wyp

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

  • 2019-07-01

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.  WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.&nb

Więcej

UWAGA. Zmiany w programie Czyste Powietrze obowiązujące od 1 lipca 2019r.

UWAGA. Zmiany w programie Czyste Powietrze obowiązujące od 1 lipca 2019r.

  • 2019-06-28

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze od 1 lipca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku.

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

  • 2019-06-28

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach p

Więcej

Mały Strażak

Mały Strażak

  • 2019-06-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Mały Strażak”. W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego. Zgodnie z pkt 4. Programu jednostki OSP, które otrzymały wsparcie Oddziału Wojewódzkiego

Więcej

Nowy program dla rolników

  • 2019-06-11

Dotacje do wapnowania gleb – już wkrótce Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, zapowiadanego wcześniej przez Ministra środowiska  i Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, i przyjętego  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program, wspierający dotacjami rolników prowadzących wapnowanie użytków rolnych zakwaszonych w wyniku oddziaływania czyn

Więcej

AZBEST 2019 - potwierdzenie możliwości sfinansowania przedmiotowych przedsięwzięć w roku 2019

AZBEST 2019 - potwierdzenie możliwości sfinansowania przedmiotowych przedsięwzięć w roku 2019

  • 2019-06-07

W związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w roku 2019 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, informujemy, że WFOŚiGW w Zielonej Górze zabezpieczył środki finansowe w wysokości gwarantującej wypłatę

Więcej