Beta

Strona główna

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2019 rok

  • 2020-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 17 sierpnia 2020 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2019, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Komunikat dotyczący dofinansowania do wapnowania

  • 2021-01-14

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z informacją z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 7 sierpnia 2020 r. wyniosła 100% limitu krajowego. W związku z powyższym, wydawanie decyzji o przyznaniu dofinansowania na zadania związane z wapnowaniem gleb zostało wstrzymane do dnia 31.12.2020 r. Pomimo wyczerpania limitu krajowego pomocy de minimis, na

Więcej

Informacja o konkursie pilotażowym Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW w Warszawie pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu.”

  • 2020-12-23

Uprzejmie informuję, że do 8 stycznia 2021 r. trwa ogłoszony przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej konkurs pilotażowy pn. „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu.” Konkurs ten daję szanse na uzyskanie wsparcia finansowego na stworzenie infrastruktury niezbędnej do uruchomienia lokalnej produkcji pelletu. O dofinansowanie mogą ubiegać się gminy oraz spółki komunalne. Warunkiem koniecznym

Więcej

Zmiany w Programie „Moja Woda”

  • 2020-12-12

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że termin realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Moja Woda został wydłużony do 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku w wersji  papierowej (pierwszej wersji wniosku, nie korekty), W związku z tym, wnioskodawcy, którzy otrzymali już pismo o przyznaniu dotacji a potrzebują wydłużyć termin wskazany w umowie, proszeni są o informację na adres mailowy osoby zajmującej się oceną wniosku lub na sekretariat@wfosigw.zgora.pl. Wnioskodawców, którzy nie otrz

Więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”

  • 2020-10-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”. W Programie uczestniczyć mogą: jednostki samorządu terytorialnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z terenu województwa lubuskiego. W ramach Programu Fundusz dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące usuwania dzikich wysypisk i rekultywacji terenów zdegr

Więcej

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

  • 2020-10-21

Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fund

Więcej

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DLA BENEFICJENÓW UPRAWNIONYCH DO PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA W RAMACH CZĘŚCI 2 PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CZYSTE POWIETRZE”

  • 2020-10-19

Część 2 Programu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o: Część 2 Programu Prioryteto

Więcej

Nabór wniosków na 2021 rok

  • 2020-10-15

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 poz. 11219) przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2021. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska oraz zagrożeń środowiska realizowanych przez: jednostki samorządu teryto

Więcej