Beta

Strona główna

Azbest 2019

Azbest 2019

 • 2019-07-03

W związku z realizacją Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” poniżej znajduje się dokumentacja niezbędna do wnioskowania o dofinansowanie i rozliczenia zadania -  formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i dokumenty niezbędne do wyp

Więcej

UWAGA. Zmiany w programie Czyste Powietrze obowiązujące od 1 lipca 2019r.

UWAGA. Zmiany w programie Czyste Powietrze obowiązujące od 1 lipca 2019r.

 • 2019-06-28

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze od 1 lipca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku.

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”

 • 2019-06-28

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych". Przedmiot wsparcia: Dofinansowaniem objęte jest zaopatrzenie w wodę i/lub zagospodarowanie ścieków na obszarach p

Więcej

Mały Strażak

Mały Strażak

 • 2019-06-18

Na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Mały Strażak”. W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego. Zgodnie z pkt 4. Programu jednostki OSP, które otrzymały wsparcie Oddziału Wojewódzki

Więcej

Nowy program dla rolników

 • 2019-06-11

Dotacje do wapnowania gleb – już wkrótce Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, zapowiadanego wcześniej przez Ministra środowiska  i Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, i przyjętego  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program, wspierający dotacjami rolników prowadzących wapnowanie użytków rolnych zakwaszonych w wyniku oddziaływania czyn

Więcej

AZBEST 2019 - potwierdzenie możliwości sfinansowania przedmiotowych przedsięwzięć w roku 2019

AZBEST 2019 - potwierdzenie możliwości sfinansowania przedmiotowych przedsięwzięć w roku 2019

 • 2019-06-07

W związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do realizacji w roku 2019 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”, informujemy, że WFOŚiGW w Zielonej Górze zabezpieczył środki finansowe w wysokości gwarantującej wypłatę

Więcej

AZBEST 2019

AZBEST 2019

 • 2019-05-31

Uwaga zmiana! Było: Granicznym terminem zakończenia zadania, określonym w umowie z wykonawcą, a następnie w umowie z Funduszem, jest dzień 16 września 2019 r., w którym następuje realizacja zadania oraz jego dofinansowanie. Po realizacji Zadania najpóźniej do 30 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego)

Więcej

NFOŚiGW dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe w ramach programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

 • 2019-05-14

NFOŚiGW ogłasza nabór w ramach  programu priorytetowego SOKÓŁ Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się  13 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charakteryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego.  Projekty muszą być zgodne ze zidentyfikowanymi priorytetami gospodarczymi wspierającymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, przyjętymi przez Radę Ministrów. Obejmować 

Więcej

„My Doradzamy – korzystasz Ty i środowisko” – Dni otwarte Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Zielonej Górze: 10 – 11 maja 2019 roku.

„My Doradzamy – korzystasz Ty i środowisko” – Dni otwarte Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Zielonej Górze: 10 – 11 maja 2019 roku.

 • 2019-04-15

W dniu 10.05.2019 roku (piątek)  oraz w dniu 11.05.2019 roku (sobota) w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 będzie działał punkt konsultacyjny, w ramach którego będzie można skorzystać z bezpłatnej por

Więcej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11 ogłasza nabór wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11 ogłasza nabór wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok.

 • 2019-03-29

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, ul. Miodowa 11 ogłasza nabór wniosków PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2020 rok. Zaplanowana pula środków przeznaczonych na dofinansowanie wyżej wymie

Więcej