Beta

Termomodernizacja budynków Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu

Zabudowania klasztorne w Paradyżu są jednym z ważniejszych zabytków Województwa Lubuskiego. Położony na ,,szlaku cysterskim” barokowy zespół klasztorny wymagał wielkich nakładów inwestycyjnych, aby mógł być zachowany dla przyszłych pokoleń. Termomodernizacja budynków Seminarium Duchownego przy użyciu technologii korzystnych dla architektury i środowiska pozwoliła na oszczędniejsze zagospodarowanie obiektami.

 

 

Całkowita wartość projektu to blisko 6 mln zł.

W wyniku realizacji projektu w obiektach pocysterskich zainstalowano układ grzewczy oparty o odnawialne źródła energii. Unowocześniono system ogrzewania oraz zamontowano inteligentny układ sterowania. Wytwarzanie energii cieplnej  oparte jest przede wszystkim na instalacjach wykorzystujących źródła odnawialne to jest kolektory słoneczne i  pompę ciepła typu powietrze woda.  Kocioł gazowy (zmodernizowany również w ramach projektu)  oraz grzałki elektryczne włączane są  jedynie w  okresach szczytowego zapotrzebowania  na ciepło. Wymieniono również stolarkę drzwiową i okienną, co przyczyni się o ograniczenia strat ciepła. Przeprowadzono termomodernizację budynku sióstr, domu rekolekcyjnego, sali widowiskowo-sportowej oraz głównego gmachu. Nowy system ogrzewania zamontowany w obiektach pocysterskich jest powszechnie uznawany za ekonomiczny i bardzo ekologiczny. Jest to czysta energia, która nie generuje negatywnych konsekwencji dla środowiska naturalnego. Pompy zamontowane w Paradyżu generują ciepło z powietrza, a więc niewyczerpanego źródła.

 

 

 

 

 


Zobacz galerię zdjęć: