Beta

Dotacje

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2022.

zal._4_dotacje_2022_1.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2022 »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2021.

4_dotacje.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2021 »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2020.

tryb_i_zasady_udzielania_i_rozliczznia_dotacji_ze_srodkow_wfosigw_w_zielonej_gorze_na_rok_2020.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2020. »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2019.

tryb_i_zasady_udzielania_i_rozliczznia_dotacji_ze_srodkow_wfosigw_w_zielonej_gorze_na_rok_2019.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2019. »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2018.

tryb_i_zasady_udzielania_i_rozliczznia_dotacji_ze_srodkow_wfosigw_w_zielonej_gorze_na_rok_2018.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2018. »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2017.

tryb_i_zasady_udzielania_i_rozliczznia_dotacji_ze_srodkow_wfosigw_w_zielonej_gorze_na_rok_2017.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2017. »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2016.

tryb_i_zasady_udzielania_i_rozliczznia_dotacji_ze_srodkow_wfosigw_w_zielonej_gorze_na_rok_2016.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2019. »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2015.

tryb_i_zasady_udzielania_i_rozliczznia_dotacji_ze_srodkow_wfosigw_w_zielonej_gorze_na_rok_2015.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2015. »

Tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2014.

tryb_i_zasady_udzielania_i_rozliczznia_dotacji_ze_srodkow_wfosigw_w_zielonej_gorze_na_rok_2014.pdfTryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dla umów zawieranych po dniu 01.01.2014. »