Beta

Inicjatywy innych

Wykaz stron (wraz z linkami) innych podmiotów realizujących ciekawe incjatywy z zakresu edukacji ekologicznej, a obejmujące swym zasięgiem województwo lubuskie.

Projekt "Lokalne Partnerstwa Niskoemisyjne" realizowany przez  świdnickie Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość.

>> zobacz więcej