Beta

Udzielana pomoc

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze udziela pomocy finansowej w postaci pożyczek oraz form dotacyjnych na zadania realizowane w następujących komponentach środowiska:

  • ochrona wód,
  • zaopatrzenie w wodę,
  • gospodarka wodna,
  • ochrona powietrza,
  • ochrona powierzchni ziemi i gospodarka odpadami odpadami,
  • ochrona przyrody i krajobrazu,
  • monitoring środowiska,
  • nadzwyczajne zagrożenia środowiska,
  • edukacja ekologiczna.

Pomoc finansowa udzielana jest zgodne z aktualnie obowiązującymi: