Beta

Biblioteka

W zakładce umieszczone są prezentacje ze szkoleń organizowanych przez WFOŚiGW w Zielonej Górze

lum_r.hyza_.pdfBLOK I - 14.06.2016r. -LUM - Ocena realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w województwie lubuskim »

ms_e.szymura.pdfBLOK I - 14.06.2016r. - MŚ - Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych i jego aktualizacje »

system_doradztwa_energetycznego.pdfBLOK I - 14.06.2016r. - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowe »

wfosigw_14.06.pdfBLOK I - 14.06.2016r. - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno - ściekowej »

azbest_wytyczne_nfos_14.04.16_zmienione.pdfBLOK II - 17.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Azbest - wytyczne NFOŚiGW »

azbest_zmiana_wytyczne_nfos_20.06.16.pdfBLOK II - 17.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Usuwanie wyrobów zawierającyh azbest »

pomoc_publiczna_w_programie_azbestowym.pdfBLOK II - 17.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Pomoc publiczna - azbest »

system_doradztwa_energetycznego.pdfBLOK II - 17.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowe »

wfosigw_17.06.pdfBLOK II - 17.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno – ściekowej »

dofinansowanie_dotacje.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Dofinansowanie na 2017 - dotacje »

efekt_edukacyjny.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Efekt edukacyjny przy zadaniu »

prezentacja_pjb_06_2016.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Uruchomienie i rozliczenie środków w umowach realizowanych przez p.j.b. »

prezentacja_pomoc_publiczna_organizacje_pozarzadowe.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Pomoc publiczna we wniosku ... »

przekazanie_srodkow_pjb.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Przekazanie środków na 2017 - p.j.b. »

system_doradztwa_energetycznego.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - System doradztwa energetycznego »

udzielanie_dofinansowania.rarBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Udzielanie dofinansowania dla p.j.b. »

zasady_na_2017-_pozyczki.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Zasady udzielanie pozyczek na 2017 »

zasady_na_2017.pdfBLOK III - 15.06.2016r - WFOŚiGW w Zielonej Górze - Kryteria i zasady na 2017 »

W zakładce umieszczone są publikacje materiałów współfinansowanych ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze

plan_zad_ochr_gryzynazawisza.pdfPlan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębowe Aleje w Gryżynie i Zawiszach PLH080035 »

plan_zad_ochr_bory_chrobotkowe.pdfPlan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Chrobotkowe koło Brzózki PLH080031 »

plan_zad_ochr_legi.pdfObszar Natura 2000 Łęgi koło Wymiarek PLH080059 »

plan_zad_ochr_mierkowskie_wydmy.pdfPlan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mierkowskie Wydmy PLH080039 »

plan_zad_ochr_borowina.pdfDokumentacja projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Borowina PLH080030 »

plan_zad_ochr_legi_slubickie.pdfDokumentacja projektu Planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013 »

plan_zad_ochr_bory_babimojskie.pdfPlan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Babimojskie PLH080063 »

streszczenie_pop_dla_zielonej_gory_-_arsen.pdfStreszczenie POP dla strefy miasto Zielona Góra - arsen w pyle PM10 »

streszczenie_aktualizacji_pop_dla_zielonej_gory_-_bap.pdfStreszczenie POP dla strefy miasto Zielona Góra - benzo(a)piren w pyle PM10 »

streszczenie_aktualizacji_pop_gorzow_wlkp_-_pm10.pdfStreszczenie Aktualizacji POP dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski - PM10 »

streszczenie_aktualizacji_pop_gorzow_wlkp_-_bap.pdfStreszczenie Aktualizacji POP dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski - benzo(a)piren w pyle PM10 »

projekt_posh_dk_92.pdfProgram ochrony środowiska przed hałasem dla odcinka drogi krajowej nr 92 »
  • Nietoperze w rezerwacie przyrody "Nietoperek - WFOŚiGW w Zielonej Górze od 7 lat dofinansowuje liczenie nietoperzy w rezerwacie przyrody  „Nietoperek”  i w obiektach wolnostojących (bunkrach) na obszarze Natura 2000 Nietoperek PLH080003 prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. w ramach czynnej ochrony ekosystemów. Zadanie to  realizowane jest rokrocznie w celu udokumentowania aktywności tych ssaków i utrzymania odpowiednich warunków hibernacji i rozrodu wielogatunkowej kolonii (największej w Europie Środkowej), w której  znajdują się 2 gatunki z czerwonej księgi gatunków zagrożonych: nocek łydkowłosy i nocek Bechsteina).

    Wyniki liczenia nietoperzy w rezerwacie przyrody „Nietoperek” oraz w obiektach wolnostojących na obszarze Natura 2000 Nietoper  >> zobacz

 

  • Reintrodukcja i ochrona popielicy w Polsce Zachodniej - W 2015 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze dofinansował kwotą 8 .000,- zł projekt Polskiego Towarzystwa Ochrony przyrody “Salamandra” z Poznania, dający szansę na zwiększenie liczby osobników gatunku z Czerwonej księgi gatunków zagrożonych. Projekt PTOP “Salamandra” pn. „Reintrodukcja i ochrona popielicy w Polsce Zachodniej – etap III (Barlinecko-Gorzowski Park Krajobrazowy)” zakładał wsiedlenie przynajmniej 30 osobników zagrożonego gatunku: popielicy szarej (Glis glis)   w rejon Rezerwatu Wilanów w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym.  Proces reintrodukcji trwał od wiosny 2015 r. do 30.11.2015 r. w trzech etapach: połowy popielic z terenu Roztocza Środkowego i z terenu Sudetów – po 10 osobników, równoległa opieka i hodowla popielic w celu uzyskania co najmniej 10 osobników z hodowli potomstwa w Stacji Ekologicznej w Jeziorach k.Poznania, a następnie wsiedlanie i monitoring popielic w B-GPK .W efekcie  zadania w nowoutworzonej populacji znalazły się 32 popielice.

  • prezentacja >> zobacz

  • Rzadko spotykany orzeł przedni poluje w okolicach Skwierzyny  >> zobacz
  • Czystość powietrza w lubuskiem sprawdzisz już na swoim telefonie! >> zobacz