Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

UWAGA! Edukacja ekologiczna - nowy nabór wniosków

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologiczn

UWAGA - istotna zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że od dnia 14.

Ekospotkanie z licealistami w Rzepinie

Realizacja Projektu EKOPRACOWNIA - zielone serce szkoły w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Eduk

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2.

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbe

„Nowoczesna Remiza” edycja 2024. Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

W dniu 04.06.2024 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna R

Podtrzymujemy partnerstwa na rzecz ochrony środowiska

Stawiamy na bezpośrednie spotkania konsultacyjne z przedstawicielami instytucji współpracujących, dz

Powstanie szczególne miejsce - wschowska młodzież wiele zyska na tym projekcie

Umowa Dotacji na dofinansowanie zadania pod nazwą: "Ochrona środowiska dla zrównoważonego

UWAGA! 3. Webinar o zmianach w programie „Czyste Powietrze”

#AkademiaCzystegoPowietrza2024 – 6 czerwca o godz. 10:00. Zapraszamy na 3. webinar o termomodernizac