Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

CIEPŁE MIESZKANIE – WEBINAR

W dniu 17.10.2023 r. w godzinach 10.00 – 12.00 odbędzie się webinar NFOŚiGW pt. „Program „Ciepłe Mie

Mocy im nie zabraknie

Na placu przed Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze uroczyści

Fundusz działa zawsze dla dobra środowiska

Kontynuujemy współpracę – uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez jednostki naszego wojewó

Doświadczenie wygrywa – dla nich nauka będzie przyjemnością

Zespół Szkół Budowlanych w Żarach ma nową EKOPRACOWNIĘ! Z wielkim rozmachem zaplanowano halę, w któr

Wpływamy na świadomość ekologiczną młodzieży

Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie w ramach Programu Regionalneg

Fundusz pomaga w realizacji ekopasji.

Taki początek roku może być powodem do dumy, a zarazem pomysłem na życie. Mariusz Herbut Prezes Zarz

UWAGA! Przedłużamy nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2

W dniu 11.08.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków do Programu Priorytetowego pn.

UWAGA! Przedłużamy nabór wniosków do Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 1

W dniu 11.08.2023 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogła