Beta

Inne druki

Inne druki

wniosek_wyplata.doc wniosek o wypłatę środków - azbest »

wniosek_o_wyplate_srodkow_wraz_z_zalacznikiem_zestawienie_faktur_dotacja.docwniosek o wypłatę środków - dotacje »

wniosek_o_wyplate_srodkow_wraz_z_zalacznikiem_zestawienie_faktur.doc wniosek o wypłatę środków - pożyczki »

wniosek_o_wyplate_srodkow_pozyczka_platnicza_wraz_z_zalacznikiem_zestawienie_faktur.docwniosek o wypłatę środków – pożyczki płatnicze »
wniosek_o_wyplate_srodkow.doc wniosek o wypłatę środków »

zalacznik_do_wniosku_o_wyplate_srodkow.xls załącznik do wniosku o wypłatę środków »

warunki_szczegolowe_dla_okreslenia_kwoty_doplat_do_oprocentowania_kredytow_bankowych.pdf warunki szczegółowe dla określenia kwoty dopłat do oprocentowania kredytów bankowych »
sprawozdanie_koncowe_z_rozliczeniem_zadania_dotacje_ee_op_mn_od_2021.docsprawozdanie końcowe z rozliczeniem zadania dla dotacji z EE, OP i MN »

rozl_finans-rzecz_wfosigw_zgora.xlsrozliczenie finansowe i rzeczowe realizacji zadania (dla innych komponentów i form dofinansowania i komponentów) »
rozliczenie_koncowe.doc rozliczenie końcowe realizacji zadania związanego z usuwaniem azbestu »

zbiorcze_zestawienie_kart_15.03.2016.xls zbiorcze zestawienie kart przekazanych odpadów »
sprawozdania_os-op_3_-_informacja_o_wielkosciach_odpadow_opakowaniowych_zebranych_i_przekazanych_do_odzysku_i_recyklingu_przez_gminy_oraz_poniesionych_wydatkach_za_._rok.xls sprawozdania OŚ-OP 3 - nformacja o wielkościach odpadów opakowaniowych zebranych i przekazanych do odzysku i recyklingu »
rozliczenie_koncowe_konkursy_dotacyjne.docrozliczenie zadania – Konkursy dotacyjne 100% »
klauzula_i_zgoda_dla_kandydatow_ii-iv19.pdfKlauzule i zgody kandydatów »