Beta

Poradnik dofinansowania

Prezentacje dotyczące udzielanej przez Fundusz pomocy pomocy w poszczególnych komponentach ochrony środowiska.

ee_ochrona_bioro_info.pdf Edukacja Ekologiczna i Ochrona Bioróżnorodności- podstawowe informacje na 2016 »

ee_ochrona_bioroznorodnosci.pdf Edukacja Ekologiczna i Ochrona Bioróżnorodności »

oz_azbest.pdf Racjonalne Gospodarowanie Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi »

nadzwyczajne_zagrozenia.pdf Nadzwyczajne Zagrożenia »

ochrona_atmosfery.pdf Ochrona Atmosfery »

pgn.pdf Plan Gospodarki Niskoemisyjnej »

pomoc_publiczna.pdfPomoc publiczna »

rozliczanie_zadan.pdfRozliczanie zadań »

aktualizacja_wpgo_.pdfAktualizacja WPGO. M.Wielhorska Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego »

gospodarka_wodna.pdfGospodarka Wodna »

Pełen aktualny zestaw dokumentów regulujących udzielanie pomocy finansowej znajduje się na stronie >> zobacz

Dokumenty niezbędne do aplikowania o pomoc znajdują się na stronach:

  1. wnioski i formularze dla wszystkich (poza PJB) >> zobacz
  2. wnioski i formularze dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PJB) >> zobacz