Beta

Pomoc dla osób fizycznych

Pomoc w ramach linii kredytowych w BOŚ S.A.
 

DOPŁATY DO OPROCENTOWANIA KREDYTÓW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze dopłaca ze swoich środków do oprocentowania kredytów preferencyjnych udzielanych przez Bank Ochrony Środowiska S.A na inwestycje proekologiczne realizowane na terenie województwa lubuskiego. Pomoc adresowana jest dla różnych podmiotów w zależności od rodzaju linii, w tym dla osób fizycznych.

Pomoc udzielana jest w ramach czterech linii kredytowych:

 • Linii nr 1 na:
 1. modernizację systemów grzewczych związaną z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 2. modernizację systemów grzewczych z wykorzystaniem alternatywnych, a przyjaznych środowisku źródeł energii: biomasy, kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła,
 3. wykonanie systemów grzewczych i zasilania z wykorzystaniem alternatywnych - przyjaznych środowisku źródeł energii.
 • Linii nr 2 na:
 1. budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 20 m3/d,
 2. budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej pod warunkiem zapewnionego odbioru ścieków przez istniejącą lub równolegle realizowaną oczyszczalnię.
 • Linii nr 3 na:
 1. termomodernizację budynków mieszkalnych.
 • Linii nr 4 na:
 1. kredyty na realizację na terenie woj. lubuskiego zadań w zakresie ochrony środowiska, innych niż działania objęte liniami Nr 1-3.
 • Linii nr 5 na:

        1. inwestycje uzgodnione z WFOŚIGW w Zielonej Górze na podstawie analizy efektu ekologicznego i kosztów przedsięwzięcia

 

Szczegółowe informacje: zobacz informacje dotyczące warunków uzyskania kredytów na poszczególne zadania.


Uwaga:

Wnioski o kredyt należy składać w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Oddział Operacyjny w Zielonej Górze 65-034 Zielona Góra ul. Westerplatte 9 tel. 801 355 455, 22 543 34 34.
Oddział Operacyjny w Gorzowie Wlkp. 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Sikorskiego 140 A tel. 801 355 455, 22 543 34 34.