Beta

Programy

„Mały Strażak” - 2023

„Mały Strażak” - 2023

  • 2023-02-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2023 w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). UWAGA: W

Więcej

 „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

  • 2023-10-27

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  nie zmienił się termin przyjmowania wniosków przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, który upływa 31.12.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jednocześnie przypominamy, że z dniem 31.10.2023 r. upływa termin kwalif

Więcej

Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych

Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych

  • 2023-09-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 28 września 2023 roku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych”. W Programie uczestniczyć mogą: jednostki samorządu terytorialnego, inne organ

Więcej

CIEPŁE MIESZKANIE

CIEPŁE MIESZKANIE

  • 2023-09-22

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE”  ORAZ NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasz

Więcej

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

  • 2023-09-07

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o zwiększeniu środków dostępnych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023. Łączna kwota środków dostępnych na realizację Programu w latach 2020-2023 wynosi 9 958 118,0

Więcej

Gminy województwa lubuskiego

Gminy województwa lubuskiego

  • 2023-09-07

Przypominamy, że w ramach Programu usuwania azbestu do 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników), sporządzony w oparciu o dane rzeczywiste.   Wysokość dofinansowania w odniesieni

Więcej

Dotacja dla jednostek OSP i PSP uczestniczących w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie

Dotacja dla jednostek OSP i PSP uczestniczących w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie

  • 2023-08-18

W dniu 18.08.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu pn. „PRZYLEP – odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie” Program umożliwia otrzymanie dofinansowania

Więcej

Dotacja dla Lasów Państwowych na zwalczanie zagrożeń środowiska w lubuskich lasach

Dotacja dla Lasów Państwowych na zwalczanie zagrożeń środowiska w lubuskich lasach

  • 2023-08-01

W dniu 01.08.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Zapobieganie występowaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w tym skutkom suszy w lubuskich lasach. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie dotacji do 90% kosztów zadań. Celem Programu finansowanie systemów ostrze

Więcej

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” Dotacja w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” Dotacja w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2023-05-19

W dniu 19.05.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry ". Celem Programu jest dofinansowanie zadań dotyczących wsparcia odbudowy ekosystemu rzeki Odry na odcinku lubuskim m.in. poprzez zarybianie oraz inne systemowe dzi

Więcej

RUSZA NABÓR DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

RUSZA NABÓR DO EKOPRACOWNI PRZYRODNICZYCH!

  • 2023-05-10

EKOPRACOWNIA PRZYRODNICZA -  zielone serce szkoły – ogłoszenie dla organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe.   W dniu 10.05.2023 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa lubuskiego

Więcej