Beta

Programy

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2.

„Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 2.

 • 2024-06-04

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych”. Dotacja dla gospodarstw rolnych za pośrednictwem gmin. W dniu 04.06.2024 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu pn. „Ogólnopolski program finan

Więcej

„Nowoczesna Remiza” edycja 2024. Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

„Nowoczesna Remiza” edycja 2024. Pożyczka z umorzeniem w ramach Programu własnego WFOŚiGW w Zielonej Górze

 • 2024-06-04

W dniu 04.06.2024 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Nowoczesna Remiza" edycja 2024. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania w formie pożyczki z częściowym umorzeniem. Celem Programu jest poprawienie funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych województwa lubuskie

Więcej

Program „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji” zatwierdzony

Program „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji” zatwierdzony

 • 2024-02-28

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 23 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła na rok 2024 Program priorytetowy pn.: „Eko Gmina - Poprawa efektywności energetycznej oraz likwidacja niskiej emisji”   Bene

Więcej

Program udzielania dofinansowań w 2024 roku w formie pożyczek płatniczych

Program udzielania dofinansowań w 2024 roku w formie pożyczek płatniczych

 • 2024-02-26

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  dnia 23 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Zielonej Górze zatwierdziła Program udzielania dofinansowań w 2024 roku w formie pożyczek płatniczych. Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone d

Więcej

 „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

 • 2023-10-27

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że  nie zmienił się termin przyjmowania wniosków przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze, który upływa 31.12.2023 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jednocześnie przypominamy, że z dniem 31.10.2023 r. upływa termin kwalif

Więcej

Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych

Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych

 • 2023-09-28

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w dniu 28 września 2023 roku ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie i zagospodarowanie odpadów porzuconych”. W Programie uczestniczyć mogą: jednostki samorządu terytorialnego, inne organ

Więcej

CIEPŁE MIESZKANIE

CIEPŁE MIESZKANIE

 • 2023-09-22

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE”  ORAZ NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE” NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO     Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (dalej: WFOŚiGW) ogłasz

Więcej

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”

 • 2023-09-07

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje o zwiększeniu środków dostępnych w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” w latach 2022-2023. Łączna kwota środków dostępnych na realizację Programu w latach 2020-2023 wynosi 9 958 118,0

Więcej

Gminy województwa lubuskiego

Gminy województwa lubuskiego

 • 2023-09-07

Przypominamy, że w ramach Programu usuwania azbestu do 15 września 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (zgodnie z wykazem załączników), sporządzony w oparciu o dane rzeczywiste.   Wysokość dofinansowania w odniesieni

Więcej

Dotacja dla jednostek OSP i PSP uczestniczących w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie

Dotacja dla jednostek OSP i PSP uczestniczących w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie

 • 2023-08-18

W dniu 18.08.2023 r. WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków w ramach Programu pn. „PRZYLEP – odbudowa potencjału technicznego i ochrony osobistej jednostek PSP i OSP biorących udział w akcji gaśniczej nielegalnego składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie” Program umożliwia otrzymanie dofinansowania

Więcej