Beta

Programy

Wstrzymanie naboru wniosków - Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych

  • 2021-04-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w związku z wyczerpaniem środków wstrzymany zostaje nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych. W przypadku ponownej dostępności środków informacja o wznowieniu naboru zostanie zamieszczona na stronie Funduszu.

Więcej

Azbest 2021

Azbest 2021

  • 2021-04-14

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to pierwszy z trzech naborów planowanych w latach 20

Więcej

Mały Strażak 2021

Mały Strażak 2021

  • 2021-03-19

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). W Programie uczestni

Więcej

Program udzielania dofinansowań w 2021 roku w formie pożyczek płatniczych

  • 2021-02-02

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 18 stycznia 2021 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu udzielania dofinansowań w 2021 roku w formie pożyczek płatniczych. Przedmiot wsparcia: Dofinansowanie może być udzielone do kwoty bezzwrotnej pomocy oraz podatku VAT dla wszystkich projektów zachowujących cel statutowy Funduszu. Forma dofinansowania: Pomoc finansowa Funduszu udziel

Więcej

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”

  • 2020-10-22

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego pn. „Usuwanie dzikich wysypisk i rekultywacja terenów zdegradowanych”. W Programie uczestniczyć mogą: jednostki samorządu terytorialnego, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe z terenu województwa lubuskiego. W ramach Programu Fundusz dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące usuwania dzikich wysypisk i rekultywacji terenów zdegr

Więcej

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami. Rusza druga część programu „Czyste Powietrze” 2.0

  • 2020-10-21

Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę. Narodowy Fund

Więcej

Mały Strażak edycja 2020

Mały Strażak edycja 2020

  • 2020-06-03

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”). W Programie uczestni

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

  • 2020-04-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021. O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczan

Więcej

AZBEST 2020

AZBEST 2020

  • 2020-03-03

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2020 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Program adresowany jest do jednostek samorządu terytor

Więcej

Program udzielania dofinansowania w roku 2020 w formie pożyczek płatniczych.

  • 2019-12-09

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze zmieniony został „Program udzielania dofinansowania w roku 2020 w formie pożyczek płatniczych”. Zmiana dotyczy zmniejszenia oprocentowania pożyczki. Aktualne oprocentowanie wynosi WIBOR 3M + 50 pkt bazowych, nie mniej niż 1,9% w stosunku rocznym. (patrz: załącznik program_zmiana.pdf)   Zarząd Wojewódzkiego Fun

Więcej