Beta

Aktualności

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

Zmiana organizacji pracy Funduszu w związku z pandemią COVID-19

  • 2020-03-25

Szanowni Państwo, W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, mając na względzie troskę o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych Pracowników, uprzejmie informujemy, że od 26 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pracuje zdalnie. W

Więcej

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

Komunikat o wstrzymaniu bezpośrednich konsultacji

  • 2020-03-11

Szanowni Państwo,   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w Polsce oraz w naszym województwie (lubuskie), związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 i tym samym zwiększone ryzyko jego

Więcej

Lubuskie Forum Innowacji – 7.10.2021

  • 2021-10-08

W dniu 7.10.2021 roku w Doradcy energetyczni z Województwa Lubuskiego wzięli udział w Lubuskim Forum Innowacji. Podczas  spotkania, które odbyło się w Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie doradca Marcin Kostrzewa wygłosił prelekcję pt.: „Energetyk Gminny – case study”. Podczas wykładu poruszono m.in. kwestię dotyczącą przebiegu szkoleń dla Energetyków Gminnych w Województwie Lubuskim. Podczas Forum działał także punkt informacyjny WFOŚiGW w Zielonej Górze, gdzie można było por

Więcej

Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca w dwóch pierwszych bankach

Kredyt Czyste Powietrze od 6 lipca w dwóch pierwszych bankach

  • 2021-07-07

Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r. Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska są pierwszymi bankami, które rozpoczynają akcję kredytową. Pożyczki wyniosą do 100 tys. zł. Część warunków dofinan

Więcej

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

Ważne zmiany w programie „Czyste Powietrze” – wycofanie dotacji na kotły węglowe i podwyższenie progów dochodowych

  • 2021-05-24

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” będzie możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r., co oznacza, że od 1 stycznia 2022 r. nie będzie dotacji na to źródło ciepła. Ponadto od 1 lipca 2021 r. planowane jest zwiększenie obecnych progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinanso

Więcej

Udzielenie dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk

Udzielenie dofinansowania na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk

  • 2021-04-28

23 kwietnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Leśniów Wielki, Nietków i Sudoł w Gminie Czerwieńsk” realizowanego przez POMAK Sp. z o. o.  Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w

Więcej

Azbest 2021

Azbest 2021

  • 2021-04-14

Gminy województwa lubuskiego   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przystępuje do realizacji w roku 2021 Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Jest to pierwszy z trzech naborów planowanych w latach 20

Więcej

Osiem banków zgłosiło się do programu „Czyste Powietrze”

  • 2021-03-19

Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze”. Łącznie to kilka tysięcy placówek, w których Polacy będą mogli skorzystać z nowego kredytu antysmogowego. Współpraca z bankami ułatwi dostęp do dofinansowania na wymianę starych niee

Więcej

Obowiązek sprawozdawczy sprzedawców żywności za 2020 rok

  • 2021-03-05

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz. U z 2020 r. poz. 1645) istnieje obowiązek składania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pisemnego rocznego sprawozdania o marnowanej żywności przez sprzedawców żywności, w terminie do 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. Wzór sprawozdania o marnowanej żywności określony został w drodze rozporządzenia przez Ministra Klim

Więcej

Nabór kandydatów na pracowników WFOŚiGW w Zielonej Górze na stanowiska podinspektorów ds. obsługi Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

  • 2021-03-04

WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza, w trybie konkursowym, nabór 2 kandydatów na pracowników na stanowiskach Podinspektorów ds. obsługi Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” realizowanego przez WFOŚiGW w Zielonej Górze, z terminem składania wniosków do godz.14.00, w dniu 18 marca 2021 roku. Załącznik - pełna treść ogłoszenia o naborze pracowników do pobrania w formacie pdf oraz klauzula informacyjna.

Więcej