Beta

Aktualności

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2017 rok

  • 2018-06-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2018 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2017, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową d

Więcej

Pożyczka na kanalizację dla Żelechowa

Pożyczka na kanalizację dla Żelechowa

  • 2018-07-17

16 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żelechów”, realizowanego przez Gminę Łagów.Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Żelechów o długości 3 012,50

Więcej

Doposażenie PSP woj. lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych

Doposażenie PSP woj. lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych

  • 2018-07-16

13 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę przekazania środków na dofinansowanie zadania pn. „Doposażenie KSRG województwa lubuskiego w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.Zadanie dotyczy zakupu 5 zes

Więcej

Ponad milion złotych dla Gminy Bytom Odrzański

Ponad milion złotych dla Gminy Bytom Odrzański

  • 2018-07-11

10 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę dotacji oraz umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wierzbnicy Gmina Bytom Odrzański dz. Nr 1751”, realizowanego przez Gminę Bytom Odrzański.W ramach zadania Stacja Uzdatniania Wody w Wierzbnicy zost

Więcej

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem objęte patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze.

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem objęte patronatem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze.

  • 2018-07-09

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze objął patronat nad projektami realizowanymi przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem. Są to projekty:„Moja przyjaciółka pszczółka” - projekt ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat owadów zapylających oraz i

Więcej

Gmina Gubin buduje wodociąg

Gmina Gubin buduje wodociąg

  • 2018-07-09

9 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i dotacji na dofinansowanie zadań pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Witaszkowo do miejscowości Sieńsk Gmina Gubin” oraz „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Grabice do miejscowości Grabice Kolonia Gmina Gubin”, realizowan

Więcej

WFOŚiGW wspiera inwestycje wodno-ściekowe w Gozdnicy

WFOŚiGW wspiera inwestycje wodno-ściekowe w Gozdnicy

  • 2018-06-28

27 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w Gozdnicy (II etap) wraz z przebudową stacji uzdatniania wody”, realizowanego przez Gminę GozdnicaPrzedmiotem przedsięwz

Więcej

Kolejne umowy pożyczki podpisane

Kolejne umowy pożyczki podpisane

  • 2018-06-22

22 czerwca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowy pożyczki i pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuski

Więcej

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Program priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

  • 2018-06-18

                             OGŁOSZENIE                     o naborze wniosków w ramach Programu Priorytetowego:„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” &

Więcej