Beta

Aktualności

Mały Strażak

Mały Strażak

 • 2019-06-18

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Mały Strażak”. W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu województwa lubuskiego. Zgodnie z pkt 4. Programu jednostki OSP, które otrzymały wsparcie Oddziału Wojewódzkiego

Więcej

Nowy program dla rolników

 • 2019-06-11

Dotacje do wapnowania gleb – już wkrótce Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, zapowiadanego wcześniej przez Ministra środowiska  i Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi, i przyjętego  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Program, wspierający dotacjami rolników prowadzących wapnowanie użytków rolnych zakwaszonych w wyniku oddziaływania czyn

Więcej

Pożyczka na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów

Pożyczka na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów

 • 2019-05-14

8 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów - ETAP II” realizowanego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o. o.  Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielone

Więcej

NFOŚiGW dofinansuje innowacyjne technologie środowiskowe w ramach programu priorytetowego Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

 • 2019-05-14

NFOŚiGW ogłasza nabór w ramach  programu priorytetowego SOKÓŁ Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się  13 maja i potrwa do 31 sierpnia 2019 r. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przedsięwzięć innowacyjnych na skalę krajową, które charakteryzują się korzyściami dla środowiska naturalnego.  Projekty muszą być zgodne ze zidentyfikowanymi priorytetami gospodarczymi wspierającymi badania, rozwój technologiczny i innowacje, przyjętymi przez Radę Ministrów. Obejmować 

Więcej

„My Doradzamy – korzystasz Ty i środowisko” – Dni otwarte Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Zielonej Górze: 10 – 11 maja 2019 roku.

„My Doradzamy – korzystasz Ty i środowisko” – Dni otwarte Funduszy Europejskich w WFOŚiGW w Zielonej Górze: 10 – 11 maja 2019 roku.

 • 2019-04-15

W dniu 10.05.2019 roku (piątek)  oraz w dniu 11.05.2019 roku (sobota) w godzinach 9:00 – 14:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przy ul. Miodowej 11 będzie działał punkt konsultacyjny, w ramach którego będzie można skorzystać z bezpłatnej por

Więcej

Program priorytetowy AZBEST 2019

Program priorytetowy AZBEST 2019

 • 2019-03-29

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w roku 2019 będzie realizował Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Progr

Więcej

Spotkania warsztatowe dla pracowników samorządowych dotyczące zagadnień związanych z finansowaniem przedsięwzięć w ramach Programu Czyste Powietrze.

Spotkania warsztatowe dla pracowników samorządowych dotyczące zagadnień związanych z finansowaniem przedsięwzięć w ramach Programu Czyste Powietrze.

 • 2019-03-25

Zespół Doradców Energetycznych  informuje, że organizuje spotkania warsztatowe dla pracowników samorządowych dotyczące  zagadnień związanych z finansowaniem przedsięwzięć w ramach Programu Czyste Powietrze. Podczas warsztatów omówione zostaną następujące zagadnienia: zakres rzeczowy  zadań m

Więcej

Duże wsparcie dla Gminy Sulęcin

Duże wsparcie dla Gminy Sulęcin

 • 2019-03-15

14 marca br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sulęcinie” realizowanego przez Gminę Sulęcin.  Umowę podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Dariusz Ejchart – Burmistrz Sulęcina przy kontrasygna

Więcej

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

OGŁOSZENIE O WZNOWIENIU NABORU

 • 2019-01-20

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza, że 21 stycznia 2019r. zostanie wznowiony nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze. Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane drogą elektroniczną lub - w przypadku gd

Więcej

Wsparcie dla Gminy Cybinka

 • 2018-12-20

12 grudnia br. w siedzibie Funduszu podpisano 2 umowy pożyczek na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej realizowanych przez Zakład Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o.  Umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz Patryk Rudziński - Prezes Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. Wysokość udzielonej pożyczki płatniczej ze środków Funduszu na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radzików, przebudowa

Więcej