Beta

Aktualności

Pożyczki dla LWiK Sp. z o. o.

Pożyczki dla LWiK Sp. z o. o.

  • 2019-08-15

14 sierpnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki oraz umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lub

Więcej

Kolejne pożyczki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sulęcinie

Kolejne pożyczki na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Sulęcinie

  • 2019-08-14

13 sierpnia br. w siedzibie Funduszu podpisano 2 umowy pożyczki na dofinansowanie zadań pn. „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sulęcinie” oraz „Budowa i remont kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sulęcin” realizowanych przez Gminę Sulęcin.  Umowy podpisali: Mariusz Herbut – Prezes Zarządu WFOŚiGW w

Więcej

Milion złotych wsparcia trafi do Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o.

Milion złotych wsparcia trafi do Zakładu Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o.

  • 2019-08-07

2 sierpnia br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „Wdrożenie w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. zdalnego odczytu urządzeń                      

Więcej

16 sierpnia 2019 roku (piątek) - dzień wolny od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2019-07-29

      Zarządzenie nr 05/19 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 26 lipca 2019 roku   W sprawie dnia wolnego od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 400l ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.), mając na uwadze art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

Więcej

Nadwyżka dochodów budżetu powiatu/gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych za 2018 rok

  • 2019-07-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2019 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p dotyczącego obliczania nadwyżki dochodów budżetu gmin lub powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych za rok 2018, podlegających przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przy wypełnianiu formularza należy zastosować średnią krajową do

Więcej

Blisko 600 tys. zł z Funduszu dla Inspekcji WIOŚ

Blisko 600 tys. zł z Funduszu dla Inspekcji WIOŚ

  • 2019-07-15

12 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisana została umowa przekazania środków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który od 2019 roku otrzymał nowe uprawnienia i rozpoczął zupełnie nowe zadania, jakie nałożyła na niego ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych

Więcej

Dotacje do wapnowania gleb - od 15 lipca

Dotacje do wapnowania gleb - od 15 lipca

  • 2019-07-04

Porozumienie w sprawie uruchomienia Programu już podpisane Od 1 lipca br. ruszył Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, przyjęty  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie we współdziałaniu z wojewódzkimi funduszami ochron

Więcej

Azbest 2019

Azbest 2019

  • 2019-07-03

W związku z realizacją Programu priorytetowego NFOŚiGW: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” poniżej znajduje się dokumentacja niezbędna do wnioskowania o dofinansowanie i rozliczenia zadania -  formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami i dokumenty niezbędne do wyp

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

  • 2019-07-01

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że w dniu 25 czerwca 2019 r. Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Zielonej Górze przystąpiono do realizacji Programu priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.  WFOŚiGW w Zielonej Górze ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.&nb

Więcej

UWAGA. Zmiany w programie Czyste Powietrze obowiązujące od 1 lipca 2019r.

UWAGA. Zmiany w programie Czyste Powietrze obowiązujące od 1 lipca 2019r.

  • 2019-06-28

Zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze od 1 lipca 2019 r. Szczegółowe informacje znajdują sie w załączniku.

Więcej