Beta

Wnioski złożone

Wnioski złożone w roku 2014 w ramach konkursów


Konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 (28.IV - 09.VI. 2012):

  • Działanie 2.1 - Projekt - "Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG12 na cele przyrodnicze", wnioskodawca - Celowy Związek Gmin CZG12
  • Działanie 2.1 - Projekt - "Rekultywacja składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gorzowie Wlkp. ul Małaszyńska 180, obręb Chróścik, oraz w Kiełczu, Gmina Nowa Sól", wnioskodawca - ZUO Gorzów Wlkp.

Konkurs nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 (07.IV - 30.V. 2014):

  • Działanie 1.1 - Projekt - "Rozbudowa Oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji", wnioskodawca - Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
  • Działanie 1.1 - Projekt - "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława - przygotowanie dokumentacji", wnioskodawca - Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sława spółka z o.o.
  • Działanie 1.1 - Projekt - "Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcine", wnioskodawca - Gmina Sulęcin
  • Działanie 1.1 - Projekt - "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Słubice - przygotowanie dokumentacji", wnioskodawca - Zakład Usług Wodno - ściekowych spółka z o.o. Słubice
  • Działanie 1.1 - Projekt - "Modernizacja oczyszczalni i sieci wodociągowo - kanalizacyjnej przez Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o. o.w Kostrzynie nad Odrą", wnioskodawca - Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą