Beta

Konkursy

Informacja o konkursach organizowanych oraz sponsorowanych przez Fundusz.

W jakich obiektach województwa lubuskiego w 2015 r. zastosowano najefektywniejsze rozwiązania zmniejszające zużycie energii.

>> więcej

Konkurs fotograficzny i plastyczny na najciekawsze prezentacje negatywnych lub pozytywnych działań w województwie lubuskim, mających wpływ na jakość powietrza i prowadzących do zmian klimatu.

>> więcej

PLEBISCYT  na najlepsze publikacje dziennikarskie o ochronie powietrza w województwie lubuskim, opublikowane w okresie 01.01.2015-31.03.2016 r.,

>> więcej

Konkurs prowadzony jest w dwóch obszarach tematycznych: na najciekawszą lekcję  pn. „Poszukujemy odnawialnych źródeł energii w swoim powiecie” oraz na otwarte działanie edukacyjne o charakterze popularno-naukowym pn. „Zdrowa energia, zdrowe powietrze”.

>> więcej

Główne cele konkursu to: promowanie postaw i zachowań proekologicznych, zmierzających do ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, wyrabianie nawyku ich selekcji i segregacji u źródła .

pełna informacja >>

W kategorii Edukacja Recyklingowa z terenu naszego województwa nagrodzony został Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 im. Karola Wojtyły w Gorzowie Wlkp.  

>> więcej