Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
W ZIELONEJ GÓRZE

Festyny ekologiczne w Czerwieńsku i Tomaszowie

3 czerwca br. nad zalewem w Czerwieńsku oraz w Tomaszowie odbyły się eko-festyny...

Festyn EKO POWIAT KROŚNIEŃSKI za nami!

4 czerwca 2017 r., miejscowość Bobrowice stała się ekologicznym centrum Powiatu Krośnieńskiego...

Dzień Dziecka świetną okazją do zabawy podczas Ekopikniku

W Dniu Dziecka, 1 czerca 2017 roku, w Drzonowie odbył się Ekopiknik...

Ważna informacja dotycząca konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

1 czerwca 2017 r. Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego przejęło kompetencje WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...

Sezon na festyny ekologiczne Zaczęło się w Kłodawie!

Rozpoczyna się sezon  na festyny ekologiczne  w województwie lubuskim. W pierwszym kwartal

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...