Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

W Kargowej pod hasłem „Śmieci segregujesz – Ziemię ratujesz”.

6 czerwca 2017 r. przy bardzo zmiennej pogodzie odbył się festyn promujący ekologiczny styl życia...

Forum Energii Odnawialnej

Dnia 22 maja 2017 roku doradcy energetyczni wzieli udział w Forum Energii Odnawialnej w Międzyrzeczu...

Krzeszyce'2017 o segregacji odpadów

Kolejny eko-piknik z cyklu edukacyjnych festynów skoncentrowanych na poszerzaniu wiedzy o...

Festyny ekologiczne w Czerwieńsku i Tomaszowie

3 czerwca br. nad zalewem w Czerwieńsku oraz w Tomaszowie odbyły się eko-festyny...

Festyn EKO POWIAT KROŚNIEŃSKI za nami!

4 czerwca 2017 r., miejscowość Bobrowice stała się ekologicznym centrum Powiatu Krośnieńskiego...

Dzień Dziecka świetną okazją do zabawy podczas Ekopikniku

W Dniu Dziecka, 1 czerca 2017 roku, w Drzonowie odbył się Ekopiknik...

Ważna informacja dotycząca konkursu Nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

1 czerwca 2017 r. Województwo Lubuskie reprezentowane przez Zarząd Województwa Lubuskiego przejęło kompetencje WFOŚiGW w Zielonej Górze.

Wydłużenie okresu pierwszej oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPLB.04.03.00-IP.02-08-K01/16

Została podjęta decyzja o wydłużeniu okresu pierwszej oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów...