Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

NABÓR WNIOSKÓW NA 2018 ROK!

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  31 października  2017 r.

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Projekt który powstał z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Gospodarki przy współpracy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

AZBEST 2017

Przypominamy, że do 11 września 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu

Nabór wniosków w ramach działania 1.1.1. POIiŚ

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie od 31.07.2017r. do 29.09.2017r.

Klastry energii w Polsce – relacja ze szkolenia

Dnia 31 lipca 2017 roku w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe dotyczące klastrów energii w Polsce.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie - OBWIESZCZENIE

zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych przedmiotowych dokumentów...

Klastry energii – spotkanie informacyjno- szkoleniowe

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie inf

Nadwyżki Dochodów Budżetu Gmin i Powiatów za rok 2016

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze przypomina o konieczności dostarczenia do dnia 16 sierpnia 2017 r. załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4g/OŚ-4p