Beta

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ w ZIELONEJ GÓRZE

Wręczenie umów w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

W dniu 01 czerwca 2021r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn

Wręczenie umów w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

W dniu 01 czerwca 2021r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn

Wręczenie umów w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

W dniu 02 czerwca 2021r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn

Wręczenie umów w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

W dniu 02 czerwca 2021r. Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodn

Lista jednostek zakwalifikowanych w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych część 2), tzw. Mały Strażak

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze publikuje listę Jednostek

Wsparcie dla Zakładu Komunalnego Sp z o.o. w Jasieniu

31 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki oraz umowę pożyczki płatniczej na dofinans

Podpisanie umowy o dofinansowanie dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

31 maja br. w siedzibie Funduszu podpisano umowę pożyczki płatniczej na dofinansowanie zadania pn. „

Posiedzenie Zarządu Regionu Gorzowskiego NSZZ "Solidarność" w dniu 26.05.2021r.

Pan Ireneusz Madej Zastępca Prezesa Zarządu przedstawił zadania WFOŚiGW w Zielonej Górze oraz odp