Beta

Strona główna

NABÓR WNIOSKÓW NA 2020 ROK!

NABÓR WNIOSKÓW NA 2020 ROK!

  • 2019-09-23

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396) przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2020. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie

Więcej

Konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020

Konkurs na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020

  • 2019-09-17

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu serdecznie zachęca do wzięcia udziału w konkursie na projekt plakatu promującego Młodzieżowy Kongres Klimatyczny 2020. Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych oraz studentów. Termin nadsyłania zgłoszeń i projekt

Więcej

Dotacje z NFOŚiGW do 95% dla budownictwa publicznego

  • 2019-09-06

Nabór wniosków do 20 września br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nowy Program priorytetowy  pn.  „Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie” mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie zużycia energii w budynkach oraz zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł. Środki pomocowe, w formie dotacji, pożyczki lub dotacji i pożyczki łącznie, przeznaczone są na mod

Więcej

Baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze.

  • 2019-08-30

Szanowni Państwo, W dniu 2 września 2019 r. uruchomiona zostanie baza urządzeń grzewczych spełniających wymagania programu priorytetowego Czyste Powietrze. Baza dostępna będzie pod adresem: czyste-urzadzenia.ios.edu.pl W pierwszym etapie tj. od 2 września 2019 r. dostępny będzie moduł strony przeznaczony wył

Więcej

Tysiąc lubuskich umów w Programie Czyste Powietrze

Tysiąc lubuskich umów w Programie Czyste Powietrze

  • 2019-08-20

Bezzwrotne środki pomocowe z rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”  trafiły już do ponad tysiąca beneficjentów z województwa lubuskiego. Tysięczna umowa dotacji w regionie została podpisana 28 sierpnia br. w Jasieniu, gdzie w starym, ale systematycznie modernizowanym budynku mieszkają Państwo Paweł

Więcej

16 sierpnia 2019 roku (piątek) - dzień wolny od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

  • 2019-07-29

      Zarządzenie nr 05/19 Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 26 lipca 2019 roku   W sprawie dnia wolnego od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 400l ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 799 ze zm.), mając na uwadze art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. 

Więcej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROGRAMU PRIORYTETOWEGO CZYSTE POWIETRZE

  • 2019-07-24

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza, że 29 lipca 2019r. ulegnie zmianie program priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu. Wnioski o dofinansowanie złożone pr

Więcej

Porozumienia z gminami w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Porozumienia z gminami w sprawie wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

  • 2019-07-15

Celem zwiększenia dostępności wszystkich zainteresowanych Programem Priorytetowym Czyste Powietrze do rządowych środków pomocowych, realizatorzy „Czystego Powietrza” zaprosili do jego współpracy samorządy terytorialne, które są najlepiej zorientowane w potrzebach swoich mieszkańców i w infrastrukturze rejonu. Zdecydowa

Więcej

Blisko 600 tys. zł z Funduszu dla Inspekcji WIOŚ

Blisko 600 tys. zł z Funduszu dla Inspekcji WIOŚ

  • 2019-07-15

12 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisana została umowa przekazania środków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który od 2019 roku otrzymał nowe uprawnienia i rozpoczął zupełnie nowe zadania, jakie nałożyła na niego ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych

Więcej

Dotacje do wapnowania gleb - od 15 lipca

Dotacje do wapnowania gleb - od 15 lipca

  • 2019-07-04

Porozumienie w sprawie uruchomienia Programu już podpisane Od 1 lipca br. ruszył Ogólnopolski programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, przyjęty  do realizacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie we współdziałaniu z wojewódzkimi funduszami ochron

Więcej