Beta

Strona główna

12 listopada dniem wolnym od pracy

  • 2021-11-08

      Zarządzenie nr 10/21   Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 28 października 2021 roku   w sprawie dni wolnych od pracy w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze     Na podstawie art. 400l ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1219 ze zm.), mając na u

Więcej

Spotkanie dotyczące planowanego do realizacji konkursu pn.: „Mikołajkowy konkurs wiedzy o efektowności energetycznej i odnawialnych źródłach energii”

Spotkanie dotyczące planowanego do realizacji konkursu pn.: „Mikołajkowy konkurs wiedzy o efektowności energetycznej i odnawialnych źródłach energii”

  • 2021-11-04

W dniu 3.11.2021 roku odbyło się spotkanie Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pana Mariusza Herbuta z Lubuską Kurator Oświaty panią Ewą Rawą. Podczas spotkania omówiono planowany do realizacji przez WFOŚiGW w Zielonej Górze konkurs dla dzieci ze Szkół Podstawo

Więcej

GAZETA LUBUSKA tegorocznym laureatem Narody Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

GAZETA LUBUSKA tegorocznym laureatem Narody Prezesa WFOŚiGW w Zielonej Górze

  • 2021-11-02

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, korzystając z możliwości, jakie daje ustawa Prawo ochrony środowiska, stara się każdego roku doceniać społeczne i pozastatutowe zaangażowanie lokalnych i regionalnych podmiotów w ochronę środowiska naturalnego województwa lu

Więcej

Wydłużenie realizacji w Programie „Moja Woda” – I NABÓR 2020

Wydłużenie realizacji w Programie „Moja Woda” – I NABÓR 2020

  • 2021-10-18

WFOŚiGW w Zielonej Górze informuje, że termin realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Moja Woda dla wniosków złożonych w pierwszym naborze w 2020 roku został wydłużony do 14 miesięcy od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z Regulaminem złożenie wniosku o płatność musi nastąpić maksymalnie 30 dni od da

Więcej

Podziękowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

Podziękowania Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.

  • 2021-10-07

W dniu 05.10.2021 r. w siedzibie WFOŚiGW w Zielonej Górze odbyło się spotkanie dotyczące podsumowania Zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”. Jest to duże przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych w ramach POIiŚ 2014-2020, które dodatkowo WFOŚiGW w Zielonej Górz

Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia”

  • 2021-10-01

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze ogłasza od dnia 01.10.2021 roku nabór wniosków dla zadań realizowanych do roku 2027, wpisujących się w Program Priorytetowy „Agroenergia” . Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii”. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Zielonej Górze, określone są w treści Programu Priorytetowego „Agroenergia” oraz w Regulami

Więcej

Nabór wniosków na 2022 rok

  • 2021-09-21

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze informuje, że działając na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska przystępuje do prac nad tworzeniem planu działalności Funduszu na rok 2022. W związku z tym ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji zadań z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony różnorodności biologicznej, monitoringu środowiska oraz zagrożeń środowiska realizowanych przez: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje po

Więcej

Trwa konkurs "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt"

Trwa konkurs "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt"

  • 2021-09-21

10 września ruszyła druga edycja konkursu Ministerstwa Klimatu i Środowiska "Miasto z klimatem - najlepszy zrealizowany projekt". Konkurs skierowany jest do samorządów miast, które w ciągu ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu, ale nie później niż 6 miesięcy przed jego rozpoczęciem zrealizowały inwestycje z obszar

Więcej

Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

Druga odsłona Akademii Czystego Powietrza od 16 września

  • 2021-09-15

Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. Przewodnik po zreformowanym w 2020 r. programie „Czyste Powietrze” to przydatne źródło informacji zarówno dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych, eko-doradcó

Więcej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - 17.09.2021

Dni Otwarte Funduszy Europejskich - 17.09.2021

  • 2021-09-14

W dniu 17.09.2021 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zaprasza na dni otwarte Funduszy Europejskich. Dni Funduszy Europejskich to wyjątkowa okazja, aby dowiedzieć się jak zrealizować swoją nowoczesną, efektywną ekonomicznie i przyjazną środowisku inwestycję. Nasze d

Więcej