Beta

Alokacja środków dotacyjnych na organizację EKO-FESTYNÓW

Konkurs dotacyjny na organizację gminnych, powiatowych lub wojewódzkich EKO-Festynów popularyzujących wiedzę o nowych zasadach i prawidłowym gospodarowaniu odpadami komunalnymi trwa od 6 lutego br. do 30 marca 2017 r. Pula środków w dniu rozpoczęcia Konkursu wynosiła 90.000,- zł.

 

Decyzjami Zarządu Funduszu z dn. 2.03.2017 r.,10.03.2017 r. i 16.03.2017 r. na Listę wniosków kwalifikujących się do dofinansowania w ramach tego Konkursu przyjęto:

  1. wniosek Gminy Kłodawa: organizacja festynu  EKO-MAJÓWKA
  2. wniosek Powiatu Międzyrzeckiego: Eko-wtorek, super rady na odpady
  3. wniosek Powiatu Żagańskiego: EKO-FESTYN Powiatu Żagańskiego
  4. wniosek Gminy Trzebiel: Segregujemy, redukujemy – eko-festyn Gminy Trzebiel
  5. wniosek Gminy Międzyrzecz: Organizacja eko-festynu pn. Ekologia na wesoło
  6. wniosek Powiatu Krośnieńskiego: EKO POWIAT Krośnieński
  7. wniosek Gminy Kargowa: Śmieci segregujesz – Ziemie ratujesz

 

Do procedury weryfikacyjnej, z wymogiem uzupełnienia wniosku o wyjaśnienia warunkujące zakończenie oceny I etapu,  dopuszczone zostały wnioski:

1. wniosek Gminy Lipinki Łużyckie

2. wniosek Gminy Stare Kurowo

3. wniosek Gminy Świdnica

Oznacza to, że pula środków zaplanowanych do wykorzystania w Konkursie została wyczerpana.

Biorąc pod uwagę ogromne zainteresowanie Konkursem, Zarząd Funduszu  przewiduje wystąpienie do Rady Nadzorczej Funduszu o zwiększenie  pierwotnie zaplanowanej puli środków konkursowych, przewidzianych na sfinansowanie w formie dotacji ekofestynów w województwie lubuskim. Ostateczna decyzja Rady Nadzorczej w tej sprawie przewidywana jest na początku kwietnia br.