Beta

AZBEST 2017

Przypominamy, że do 11 września 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) należy złożyć w Funduszu zaktualizowany wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami dotyczący usuwania azbestu w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

Wszystkie informacje oraz niezbędne dokumenty dotyczące Programu znajdą Państwo po kliknięciu w link.