Beta

Blisko 600 tys. zł z Funduszu dla Inspekcji WIOŚ

12 lipca br. w siedzibie Funduszu podpisana została umowa przekazania środków dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, który od 2019 roku otrzymał nowe uprawnienia i rozpoczął zupełnie nowe zadania, jakie nałożyła na niego ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw z dnia 20 lipca 2018 r. Na zwiększenie i modernizację potencjału inspekcyjnego  oraz dostosowanie wyposażenia do nowych działań WIOŚ w 2019 roku otrzyma z WFOŚiGW w Zielonej Górze 580.000,- zł.  Zostaną one przeznaczone na zakup nowych środków transportu - 7 niskoemisyjnych  samochodów do postępowań kontrolnych w terenie i zadań inspekcyjnych w województwie lubuskim, 28 laptopów i 14 zestawów mobilnego sprzętu dla nowozatrudnionych inspektorów do obsługi systemowej ISK, 2 pyłomierzy, 1 zestawu próbników do pobierania próbek gleby zgodnie z dyrektywą azotanową, ręcznego zestawu do wierceń i pobierania prób do głębokości 5 m. W związku z nowymi obowiązkami i zadaniami inspekcyjno-kontrolnymi WIOŚ w ramach dofinansowania z Funduszu przeprowadzi też 2 szkolenia specjalistyczne dla inspektorów.

Na zdjęciu umowę podpisują: Mirosław Ganecki – Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, przy kontrasygnacie Grażyny Jach – Głównej Księgowej WIOŚ w Zielonej Górze, i Mariusz Herbut - Prezes WFOŚiGW w Zielonej Górze.