Beta

EKO-WTOREK, SUPER RADY NA ODPADY w Międzyrzeczu

20.06.2017 r. w Międzyrzeczu, przy bulwarze nad Obrą, odbył się festyn pn. „EKO-WTORE,SUPER RADY NA ODPADY”, którego celem było podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Międzyrzecz, zwłaszcza najmłodszych,  w zakresie postępowania  z odpadami, w tym w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  Organizacja była możliwa dzięki 10.000,- zł dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

W festynie uczestniczyło 2185 osób. Ze szkół podstawowych: SP nr  2 i 3 w Międzyrzeczu, SP w Brójcach, SP w Kaławie i SP w Bukowcu -1200  uczniów, ze szkół gimnazjalnych: Gimnazjum
w Przytocznej, Gimnazjum Nr 1 w Międzyrzeczu oraz Gimnazjum Nr 2 w Międzyrzeczu – 273 uczniów, a ze szkół średnich: Liceum Ogólnokształcącego  z Międzyrzecza, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - Technikum Nr 2 z Skwierzyny oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Bobowicka -  712. Każda szkoła wytypowała jednego przedstawiciela do konkursów wiedzy i grupę trzech osób do zadań zespołowych.

Szkoły podstawowe rywalizowały w konkurencjach na prawidłową segregację odpadów, układanie ekologicznego hasła, które widniało też na kolorowych balonach rozdawanych najmłodszym uczestnikom festynu. grze w  kręgle z butelek plastikowych – która pokazała, że odpadom można nadać drugie życie. Był tez konkurs wiedzy, w którym uczestnicy musieli określić, czy podane tezy są prawdziwe czy fałszywe. Największą trudność w tej konkurencji sprawiła teza: „Zanim wyrzucisz plastikową butelkę po napoju należy zedrzeć z niej folię z napisami”. Większość uczestników odpowiedziała, że to „PRAWDA”, ale okazało się, że prawidłowa odpowiedź brzmi „FAŁSZ” i że nie trzeba zdejmować foli z butelek, gdyż i folia i butelka wykonane są z plastiku. W ogólnej rywalizacji szkół podstawowych zwyciężyła Szkoła Podstawowa z Kaławy.

Gimnazjaliści rozwiązywali rebusy ekologiczne nt. odpadów komunalnych, chwalili się umiejętnością segregacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych np. baterii, opakowań po lekach czy tonerów. odgadywali hasło ekologiczne i odpowiadali na pytanie o hierarchię postępowania z odpadami, rywalizowali w konkursie wiedzy. Najwięcej punktów w całościowej rywalizacji gimnazjalistów zajęło Gimnazjum z Przytocznej.

Szkoły średnie konkurowały w rozwiązywaniu edukacyjnej krzyżówki, również  chwaliły się swoja wiedzą  na temat prawidłowej segregacji odpadów i odgadywały hasło, które brzmiało „REUSE”, i wyjaśniały pojęcie tego hasła” ( Oczywiście hasło „REUSE” oznacza ponowne użycie i  z tym zadaniem nie było problemu). W wyniku podliczenia wszystkich punktów okazało się, że zwycięzcą jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom festynu i zachęcamy do systematycznej segregacji odpadów komunalnych dla dobra naszego środowiska.